Đề tài Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hiện nay, khu vực kinh tế tưnhân nói chung và DNNVV ngoài quốc doanh nói riêng, trong quá trình phát triển bắt đầu có nhu cầu huy động vốn qua thị trường chứng khoán. Vì thế, việc mở ra một thị trường chứng khoán cho các DNNVV sẽ tạo cơ hội lớn về huy động vốn cho các đối tượng nầy. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam do mới hình thành quy mô nhỏ, bước đầu vốn huy động qua thị trường còn ít và chỉ hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời theo quy định của Luật Chứng khoán thì điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Hiện nay, khu vực kinh tế tưnhân nói chung và DNNVV ngoài

quốc doanh nói riêng, trong quá trình phát triển bắt đầu có nhu cầu huy

động vốn qua thị trường chứng khoán. Vì thế, việc mở ra một thị trường

chứng khoán cho các DNNVV sẽ tạo cơ hội lớn về huy động vốn cho các

đối tượng nầy. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam do mới hình

thành quy mô nhỏ, bước đầu vốn huy động qua thị trường còn ít và chỉ

hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời theo quy

định của Luật Chứng khoán thì điều kiện chào bán chứng khoán ra công

chúng phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY