Đề tài Chính sách lãi suất của Việt Nam trong thập kỷ qua, những hạn chế và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG 1: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGI. Nội dung của chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường.1. Hoạt động tái chiết khấu2. Lãi suất trên thị trường tiền tệ3. Các công cụ khác của chính sách lãi suấtII. Vai trò của chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường CHƯƠNG II.CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM TRONG THẬP KỶ QUAI. Chính sách lãi suất tín dụng từ 1986 - 19901. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm2. Lãi suất tiền gửi và cho vay của các tổ chức tín dụng đối với các tổ chức kinh tế3. Lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụngII. Chính sách lãi suất thời kỳ 1990 đến nayA. Chính sách lãi suất thời kỳ 1990 - 19961. Lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đối với các tổ chức kinh tế và dân cư2. Lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng khác3. Lãi suất vay giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường tiền tệ liên ngân hàngB. Chính sách lãi suất từ đầu 1996 đến nayIII. Những thành tựu và hạn chế của chính sách tiền tệ từ năm 1990 đến nay1. Những mặt tích cực của chính sách lãi suất2. Những hạn chế của chính sách lãi suất.CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY1. Các giải pháp hoàn thiện chính sách lãi suất2. Lãi suất phải được xác định một cách khoa học, phù hợp với thực tế phát triển của đất nước3. Lãi suất phải đảm bảo tính công bằng, không phân biệt đối xử, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng cho các tổ chức tín dụng.PHỤ LỤC THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1:

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. Nội dung của chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường.

1. Hoạt động tái chiết khấu

2. Lãi suất trên thị trường tiền tệ

3. Các công cụ khác của chính sách lãi suất

II. Vai trò của chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường

CHƯƠNG II.

CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM TRONG THẬP KỶ QUA

I. Chính sách lãi suất tín dụng từ 1986 - 1990

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

2. Lãi suất tiền gửi và cho vay của các tổ chức tín dụng đối với các tổ chức kinh tế

3. Lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

II. Chính sách lãi suất thời kỳ 1990 đến nay

A. Chính sách lãi suất thời kỳ 1990 - 1996

1. Lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đối với các tổ chức kinh tế và dân cư

2. Lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng khác

3. Lãi suất vay giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng

B. Chính sách lãi suất từ đầu 1996 đến nay

III. Những thành tựu và hạn chế của chính sách tiền tệ từ năm 1990 đến nay

1. Những mặt tích cực của chính sách lãi suất

2. Những hạn chế của chính sách lãi suất.

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Các giải pháp hoàn thiện chính sách lãi suất

2. Lãi suất phải được xác định một cách khoa học, phù hợp với thực tế phát triển của đất nước

3. Lãi suất phải đảm bảo tính công bằng, không phân biệt đối xử, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng cho các tổ chức tín dụng.

PHỤ LỤC THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY