Đề tài Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Phần A: Giới thiệu đề tài - 1 -

Phần B: Nội dung nghiên cứu - 2 -

I- Lý luận chung về: chính sách kinh tế mới (nep) của LÊNIN - 2 -

1- Cơ sở lí luận : - 2 -

a- Điều kiện ra đời của NEP - 2 -

b- Nội dung và biện pháp chủ yếu của chính sách kinh tế mới - 3 -

II- Vận dụng vào Việt Nam - 3 -

1- Tính tất yếu khách quan và khả năng quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ tư bản - 3 -

a- Tính tất yếu khách quan - 3 -

b- Khả năng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản ở VN - 4 -

2- Thực trạng của vấn đề và giải pháp: - 5 -

a- Về nông nghiệp : - 5 -

b- Về chịnh trị: - 6 -

c- Về khoa học công nghệ: - 7 -

d- Về tài nguyên thiên nhiên và năng lượng: - 9 -

e- Về môi trường - 11 -

f- Về công bằng xã hội: - 11 -

Phần C: Kết luận - 13 -

Tài liệu tham khảo - 14 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY