Đề tài Chính sách của nhà nước đối với KTTN và các giải pháp phát triển

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN 2

1-/ Quan điểm của Nhà nước về KTTN: 2

2-/ Vai trò của KTTN: 2

3-/ Phạm vi hoạt động của khu vực KTTN: 3

4-/ Các loại hình doanh nghiệp trong khu vực KTTN: 3

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH TẾ TƯ NHÂN 4

1-/ Về loại hình tổ chức sản xuất: 4

2-/ Về cơ cấu ngành nghề kinh doanh: 4

3-/ Về huy động vốn: 5

4-/ Về tốc độ phát triển của khu vực KTTN: 6

5-/ Về hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực KTTN: 6

6-/ Về tình hình thu nộp ngân sách: 7

7-/ Về quản lý: 7

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KTTN 8

1-/ Đánh giá chung: 8

2-/ Chính sách đầu tư - tín dụng: 8

3-/ Chính sách thuế: 9

4-/ Chính sách công nghệ - đào tạo: 9

5-/ Chính sách lao động - xã hội: 9

CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC KTTN 10

KẾT LUẬN 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY