Đề tài Chiến lược quốc tế sản phẩm của Toyota

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ 4

SẢN PHẨM CỦA TOYOTA 4

1. Lịch sử của Toyota 4

2. Chiến lược quốc tế hóa sản phẩm của Toyota và dự án IMV 5

2.1. Hoàn cảnh ra đời Dự án IMV. 5

2.2. Đặc điểm của dự án chiếc xe đa dụng toàn cầu 6

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VỀ CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ SẢN PHẨM CỦA TOYOTA 11

1. Tại sao Toyota lại chọn chiến lược quốc tế sản phẩm là chiến lược kinh doanh của mình. 11

2. Những thành công trên thế giới qua chiến lược quốc tế sản phẩm. 12

2.1. Thành công trên thị trường thế giới 12

2.2. Thành công trên thị trường Việt Nam 14

2.3. Đánh giá về thành công của Toyota qua chiến lược quốc tế sản phẩm 15

CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC HÃNG SẢN XUẤT Ô TÔ TRÊN THẾ GIỚI 18

1. Có tầm nhìn chiến lược rộng lớn, hoạch định chiến lược dài hạn. 18

2. Nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh 18

3. Thành công nhờ chiếm lĩnh thị trường quốc tế 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY