Đề tài Chiến lược kinh doanh và bán hàng của công ty Minh Châu trên thị trường giai đoạn 2010-2015

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ 3

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 3

I. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3

1. Các khái niệm, quan điểm và chức năng của Chiến lược kinh doanh 3

2. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với công ty 6

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XNK MINH CHÂU. 7

1.Các yếu tố bên trong: gồm 4 yếu tố cơ bản sau: 7

1.1 Nhân sự của Công ty 7

1.2 Nguồn cung nguyên vật liệu 8

1.3 Tiềm lực tài chính của Công ty 8

1.4 Bộ máy quản lý lãnh đạo của Công ty 8

2.Các yếu tố bên ngoài. 9

2.1) Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu và tiềm ẩn 9

2.2) Thị hiếu của khách hàng 9

2.3) Hàng nhập khẩu 9

2.4) Vai trò kinh tế vĩ mô của Nhà nước 9

III. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CHỦ YẾU TRONG THƯƠNG TRƯỜNG. 10

1. Tạo lợi thế cạnh tranh. 10

1.1 Lựa chọn công cụ cạnh tranh. 10

1.1.1) Tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm 11

1.1.2) Tạo đặc điểm khác biệt cho dịch vụ 11

1.1.3) Tạo đặc điểm khác biệt về nhân sự 11

1.2. Chu kỳ sử dụng công cụ cạnh tranh. 11

2. Một số chiến lược cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường. 12

2.1. Phân loại các công ty trên thị trường. 12

2.2. Chiến lược của người thách thức thị trường. 13

2.2.1. Bảo vệ mục tiêu chiến lược của mình trước các đối thủ. 13

2.2.2. Lựa chọn chiến lược tấn công. 14

2.3. Chiến lược nép góc thị trường. 15

3. Xây dựng định vị chiến lược cạnh tranh. 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH-BÁN HÀNG TRONG CẠNH TRANH CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY MINH CHÂU 17

I ) Khái Quát Về Thị Trường Và Môi Trường Kinh Doanh Của Công Ty Minh Châu 17

1) Đặc điểm thị trường Việt Nam 17

2) Môi trường kinh doanh của công ty : 18

3) Đối thủ cạnh tranh của công ty Minh Châu : 20

II) THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY MINH CHÂU TRONG CANH TRANH TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG ( 2010 – 2015 ) 21

1) Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty Minh Châu 21

1.1) Giới thiệu chung về công ty 21

1.2) Sơ đồ tổ chức nhân sự 23

1.3) Lĩnh vực kinh doanh: 24

2) Thực trạng kết quả kinh doanh của công ty Minh Châu: 27

3.1.Chiến lược tăng trưởng tập trung 30

3.2.Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa 31

3.3. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập 32

4) Chiến lược kinh doanh mở rộng thị trườn của công ty Minh Châu giai đoạn tới 33

4.1 Chiến lược sản phẩm. 33

4.2. Chiến lược giá cả 33

4.3. Chiến lược kênh luồng phân phối. 34

4.4. Chiến lược yểm trợ Marketing. 34

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY MINH CHÂU (2010-2015) 37

I. MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY MINH CHÂU TRONG THỜI GIAN TỚI. 37

II. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH. 38

III. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MINH CHÂU 41

1. Cần khuyếch trương bao nhiêu điểm khác biệt? 41

2. Truyền bá vị thế của sản phẩm. 42

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG BÁN HANG VÀ CẠNH TRANH CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY XNK MINH CHÂU. 43

1.Sản phẩm. 43

2.Giá cả. 45

3.Xúc tiến thương mại. 46

4. Kênh phân phối. 47

KẾT LUẬN 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY