Đề tài Chi phí kinh doanh và các biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh tại Công ty vận chuyển khách 16A Nguyễn Công Trứ – Hà Nội

CHƯƠNG II :

CHI PHÍ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH. 21

I. Một số nét về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 21

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 21

2. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh của công ty. 21

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 22

2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty . 22

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty . 22

3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 22

3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty . 23

4. những thành tích đã đạt được và những mặt còn tồn tại của toàn công ty qua một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của công ty . 24

II. Nội dung công tác quản lý chi phí kinh doanh của công ty . 26

1. Xác định phạm vi chi phí kinh doanh . 27

2. Lập kế hoạch chi phí kinh doanh . 28

3. Thường xuyên tiến hành kiểm tra , giám đốc tài chính một số khoản chi phí chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn . 28

3.1. Kiểm tra, giám đốc tài chính đối với các khoản chi phí nhiên liệu, vật liệu, phụ tùng . 28

3.2. Kiểm tra giám đốc tài chính đối với khoản chi phí tiền lương . 30

3.3. Giám đốc, kiểm tra, chi phí sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên . 31

III.Tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí kinh doanh tại công ty qua hai năm 2000-2001. 32

1. Phân tích tình hìh thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh tại công ty ( chi phí về dịch vụ xe ) năm 2001 . 32

2. Tình hình thực hiện chi phí kinh doanh tại đơn vị qua hai năm 2000 – 2001 theo các chỉ tiêu cơ bản của chi phí kinh doanh . 35

CHƯƠNG III:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XE KHÁCH 16A NGUYỄN CÔNG TRỨ – HÀ NỘI 37

I. Đánh giá chung về tình hình quản lý và thực hiện chi phí kinh doanh của công ty . 37

II. Những biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh tại công ty . 38

III. Một số ý kiến đề xuất 40

KẾT LUẬN . 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY