Đề tài Chế độ pháp lý về hợp đồng dịch vụ - Thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH Mộc Dũng

Lời cảm ơn

Mở đầu.1

Chương I. Cơ sở lý luận về hợp đồng dịch vụ

I. Hoạt động dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân . .3

1. Sự cần thiết của hợp đồng dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân . 3

2. Yêu cầu của hợp đồng dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân . 5

II. Khái quát hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ . 6

1. Khái niệm, đặc điểm . 6

2. Phân loại hợp đồng dịch vụ . 9

III. Hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế trang trí nội thất 10

1. Hoạt động tư vấn, thiết kế trang trí nội thất .10

2. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế

trang trí nội thất . 11

3. Chế độ giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn,

thiết kế trang trí nội thất . . 12

3.1. Giao kết .12

3.2. Thực hiện 15

3.3. Sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng .18

3.4. Các chế tài áp dụng khi vi phạm hợp đồng 19

4. Tranh chấp và các hình thức giải quyết tranh chấp . . 20

Chương II. Thực tế áp dụng hợp đồng dịch vụ tại công ty TNHH Mộc Dũng

I. Tổng quan về công ty TNHH Mộc Dũng .24

4. Quá trình hình thành và phát triển .24

5. Cơ cấu tổ chức . 29

6. Vấn đề nhân lực .31

7. Các lĩnh vực hoạt động . 37

IV. Tình hình và phương hướng hoạt động của công ty . 39

1. Tình hình kinh doanh của công ty 39

2. Nộp thuế của doanh nghiệp .41

3. Phương hướng hoạt động kinh doanh .42

V. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giao kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ

tại công ty TNHH Mộc Dũng . 42

1. Giao kết .42

2. Thực hiện . 44

3. Tranh chấp và các biện pháp giải quyết tranh chấp .46

Chương III. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ tại công ty TNHH Mộc Dũng.

I. Những thành tựu và tồn tại trong giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ

tại công ty TNHH Mộc Dũng .48

1. Thành tựu trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ tại

công ty TNHH Mộc Dũng .48

2.Tồn tại trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng tại công ty .48

2.1. Do văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 48

2.2. Tồn tại phía công ty .53

II. Một số phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả giao kết và thực hiện

hợp đồng dịch vụ tại công ty TNHH Mộc Dũng .56

1. Đối với nhà nước . 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY