Đề tài Cân đối việc tạo lập và sử dụng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1 - NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA NHTM 2

I- HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY LÀ CHỨC NĂNG CƠ BẢN - CỦA NHTM 2

II-/ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1-/ Khái niệm về vốn của ngân hàng thương mại: 3

2-/ Kết cấu nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 3

2.1- Vốn tự có 4

2.2 - Vốn huy động. 5

2.3 - Vốn đi vay. 8

2.4 - Vốn tiếp nhận: 8

2.5 - Các loại vốn khác. 8

PHẦN II - CÁC GIẢI PHÁP TẠO LẬP NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA NHTM Ở VIỆT NAM 9

I-/ TẠO LẬP VỐN TỰ CÓ. 9

II-/ TẠO LẬP VỐN QUA HUY ĐỘNG TIỀN GỬI. 10

1-/ Tiền gửi không kỳ hạn. 10

2-/ Tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm. 12

III-/ TẠO LẬP VỐN QUA ĐI VAY. 16

1-/ Vay của Ngân hàng Trung ương. 16

2-/ Vay trên thị trường qua phát hành các chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. 17

3-/ Vay từ các tổ chức tín dụng khác. 18

4-/ Vay nước ngoài. 19

IV-/ CÁC HÌNH THỨC TẠO LẬP VỐN KINH DOANH KHÁC. 20

1-/ Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo lãnh vay vốn nước ngoài. 20

2-/ Khai thác nguồn vốn từ những người Việt Nam đang làm ăn sinh số ở nước ngoài. 20

3-/ Huy động vàng trong dân cư. 21

PHẦN III - CÂN ĐỐI VIỆC TẠO LẬP VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA NHTM Ở VIỆT NAM 22

LỜI KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

MỤC LỤC 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY