Đề tài Cảm nhận và đánh giá về tác phẩm “Chiếc lexus và cây olive” của Thomas L.Friedman

MỤC LỤCA. Giới thiệu đề tài 31. Tên đề tài: Cảm nhận, đánh giá về tác phẩm “Chiếc lexus và cây olive” của Thomas L.Friedman. 32. Mục đích: 33. Kết cấu 3a. Giới thiệu 3b. Đánh giá tác phẩm 3B. Nội dung 3I. Giới thiệu 31. Tác giả 32. Tác phẩm 3II. Đánh giá tác phẩm 41. Những quan điểm khái quát cao, sâu sắc, mới mẻ trong tác phẩm 4a. Quan điểm khái quát cao về toàn cầu hố 4b. Quan điểm về dân chủ hố trong toàn cầu hố 6c. Quan điểm về đầu tư trong toàn cầu hố 9d. Quan điểm về thực trạng thế giới trong bối cảnh toàn cầu hố 2.0 11e. Quan điểm về internet trong toàn cầu hố 14f. Quan điểm về quản trị trong toàn cầu hố 152. Cách trình bày lôi cuốn, hấp dẫn của tác giả 18a. Cách nêu vấn đề 18b. Cách giải thích vấn đề bằng trao đổi thông tin và kể chuyện 19c. Cách sử dụng phương pháp so sánh và ẩn dụ 20d. Tính tri thức mạnh mẽ 213. Hạn chế 23

MỤC LỤC

A. Giới thiệu đề tài 3

1. Tên đề tài: Cảm nhận, đánh giá về tác phẩm “Chiếc lexus và cây olive” của Thomas L.Friedman. 3

2. Mục đích: 3

3. Kết cấu 3

a. Giới thiệu 3

b. Đánh giá tác phẩm 3

B. Nội dung 3

I. Giới thiệu 3

1. Tác giả 3

2. Tác phẩm 3

II. Đánh giá tác phẩm 4

1. Những quan điểm khái quát cao, sâu sắc, mới mẻ trong tác phẩm 4

a. Quan điểm khái quát cao về toàn cầu hố 4

b. Quan điểm về dân chủ hố trong toàn cầu hố 6

c. Quan điểm về đầu tư trong toàn cầu hố 9

d. Quan điểm về thực trạng thế giới trong bối cảnh toàn cầu hố 2.0 11

e. Quan điểm về internet trong toàn cầu hố 14

f. Quan điểm về quản trị trong toàn cầu hố 15

2. Cách trình bày lôi cuốn, hấp dẫn của tác giả 18

a. Cách nêu vấn đề 18

b. Cách giải thích vấn đề bằng trao đổi thông tin và kể chuyện 19

c. Cách sử dụng phương pháp so sánh và ẩn dụ 20

d. Tính tri thức mạnh mẽ 21

3. Hạn chế 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY