Đề tài Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước theo hướng Cổ phần hoa ở nước ta hiện nay

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI CỔ PHẦN HÓA CÁC DNNN Ở NƯỚC TA 2I. Công ty cổ phần - một hình thức tổ chức kinh doanh 21. Công ty cổ phần là sản phẩm của sự phát triển KTTT 22. Đặc điểm của các Công ty cổ phần 33. Vai trò của Công ty cổ phần 6II. Cổ phần hóa DNNN ở nước ta - sự lựa chọn 9CHƯƠNG II: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓAI. Thực trạng DNNN ở Việt Nam trong bước chuyển sang kinh tế thị trường 10II. Tiến trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam 141. Quá trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam còn chậm 142. Nguyên nhân CPH chậm ở Việt Nam trong những năm gần đây 14III. Các yếu tố tác động quá trình CPH DNNN ở nước ta hiện nay 151. Thuận lợi 152. Khó khăn 16CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DNNN TRONG THỜI GIAN TỚI 17I. Những quan điểm cơ bản cần quán triệt trong cổ phần hóa 17II. Giải pháp 21KẾT LUẬN 23DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 24

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI CỔ PHẦN HÓA CÁC DNNN Ở NƯỚC TA 2

I. Công ty cổ phần - một hình thức tổ chức kinh doanh 2

1. Công ty cổ phần là sản phẩm của sự phát triển KTTT 2

2. Đặc điểm của các Công ty cổ phần 3

3. Vai trò của Công ty cổ phần 6

II. Cổ phần hóa DNNN ở nước ta - sự lựa chọn 9

CHƯƠNG II: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA

I. Thực trạng DNNN ở Việt Nam trong bước chuyển sang kinh tế thị trường 10

II. Tiến trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam 14

1. Quá trình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam còn chậm 14

2. Nguyên nhân CPH chậm ở Việt Nam trong những năm gần đây 14

III. Các yếu tố tác động quá trình CPH DNNN ở nước ta hiện nay 15

1. Thuận lợi 15

2. Khó khăn 16

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DNNN TRONG THỜI GIAN TỚI 17

I. Những quan điểm cơ bản cần quán triệt trong cổ phần hóa 17

II. Giải pháp 21

KẾT LUẬN 23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY