Đề tài Các thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 1

1. Đầu tư xây dựng cơ bản: 1

1.1. Khái niệm: 1

1.2. Đặc điểm của đầu tư XDCB: 1

1.3. Vốn và nguồn vốn đầu tư XDCB: 2

II. CÁC THẤT THOÁT TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 2

1. Thực trạng thất thoát đầu tư trong XDCB của Việt Nam: 2

2. Nguyên nhân của thất thoát trong đầu tư XDCB ở Việt Nam: 7

3. Giải pháp nhằm hạn chế và ngăn chặn tình trạng thất thoát trong đầu tư XDCB ở Việt Nam 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY