Đề tài Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển

MỤC LỤC. LỜI MỞ ĐẦU 2I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) vận chuyển bằng đường biển. 41. Sự ra đời và phát triển. 42. Đặc điểm của hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển và sự cần thiết phải bảo hiểm. 5II. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển. 61. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 62. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 10III. Trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển. 141. Trách nhiệm của người bán hàng hóa (người xuất khẩu). 142. Trách nhiệm của người mua (người nhập khẩu). 153. Trách nhiệm của người chuyên chở. 164. Trách nhiệm của người mua bảo hiểm. 165. Trách nhiệm của người bảo hiểm. 17IV. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa. 181. Điều khoản bảo hiểm C (ICC C). 182. Điều khoản bảo hiểm B (ICC B). 183. Điều khoản bảo hiểm A (ICC A). 184. Điều khoản bảo hiểm chiến tranh. 185. Điều khoản bảo hiểm đình công. 19V. Hợp đồng bảo hiểm. 19VI. Một số vấn đề về bảo hiểm hàng hóa XNK ở Việt Nam. 21KẾT LUẬN. 25

MỤC LỤC.

LỜI MỞ ĐẦU 2

I. Giới thiệu chung về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập

khẩu (XNK) vận chuyển bằng đường biển. 4

1. Sự ra đời và phát triển. 4

2. Đặc điểm của hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển

và sự cần thiết phải bảo hiểm. 5

II. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK

vận chuyển bằng đường biển. 6

1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 6

2. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 10

III. Trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình vận

chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển. 14

1. Trách nhiệm của người bán hàng hóa (người xuất khẩu). 14

2. Trách nhiệm của người mua (người nhập khẩu). 15

3. Trách nhiệm của người chuyên chở. 16

4. Trách nhiệm của người mua bảo hiểm. 16

5. Trách nhiệm của người bảo hiểm. 17

IV. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa. 18

1. Điều khoản bảo hiểm C (ICC C). 18

2. Điều khoản bảo hiểm B (ICC B). 18

3. Điều khoản bảo hiểm A (ICC A). 18

4. Điều khoản bảo hiểm chiến tranh. 18

5. Điều khoản bảo hiểm đình công. 19

V. Hợp đồng bảo hiểm. 19

VI. Một số vấn đề về bảo hiểm hàng hóa XNK ở Việt Nam. 21

KẾT LUẬN. 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY