Đề tài Các giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam để tham gia hội nhập kinh tế tài chính khu vực và thế giới

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

1. Ngân hàng thương mại và vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 3

1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 3

1.2. Các loại hình Ngân hàng thương mại 3

1.3. Các chức năng của ngân hàng thương mại 4

1.4. Một số hoạt động chủ yếu của ngân hàng 7

2. Hội nhập kinh tế quốc tế và sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập 10

2.1. Hội nhập kinh tế quốc tế 10

2.2. Sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại khi tham gia hội nhập kinh tế - tài chính quốc tế 11

2.3. Những nội dung chủ yếu trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 16

1.1. Quy mô của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 18

1.2. Các dịch vụ Ngân hàng 20

1.3. Công nghệ Ngân hàng 23

1.4. Trình độ quản trị ngân hàng 24

2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay 25

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI THAM GIA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Các giải pháp 31

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY