Đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I.DNTM và môi trường kinh doanh 1.Khái niệm về doanh nghiệp thương mại 2.Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại II.Những nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp 1.Khái niệm về quản trị doanh nghiệp 2.Vai trò của quản trị 3.Chức năng của quản trị III.Mua hàng và quản trị mua hàng trong DNTM 1.Bản chất của hoạt động mua hàng 2.Vai trò của hoạt động mua hàng trong DNTM 3.Nội dung cơ bản của quản trị mua hàng trong DNTM 4.Các hình thức mua hàng và tạo nguồn hàng trong DNTM IV.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng 1.Khách hàng 2.Giá cả và chất lượng nguồn hàng3.Nhà cung cấp4.Nhân viên mua hàng của doanh nghiệp5.Chính sách, pháp luật, thị trườngV.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng quản trị cung ứng hàng hoá CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ NỘII.Giới thiệu chung về công ty1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty4.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty II.Thực trạng của quá trình hoạt động cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội1.Hoạt động mua hàng 2.Hoạt động dự trữ hàng hoá CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ NỘII.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của côngty 1.Những điểm mạnh2.Những điểm yếu tồn tại của công ty II.Đánh giá hoạt động quản ttrị cung ứng hàng hoá tại công ty1.Những điểm mạnh2.Những mặt còn tồn tại III.Những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị cung ứng tại công ty 1.Phát huy hơn nữa thế mạnh trong cung ứng 2.Thể hiện cao độ tính thống nhất khuôn phép trong lãnh đạo3.Công tác đào tạo đãi ngộ nhân sự được củngcố4.Tích cực nghiên cứu bám sát những biến động của thị trường5.Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi có quy mô6.Thiết lập mối quan hệ với bạn hàng, nhà cung cấp PHẦN KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I.DNTM và môi trường kinh doanh

1.Khái niệm về doanh nghiệp thương mại

2.Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

II.Những nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp

1.Khái niệm về quản trị doanh nghiệp

2.Vai trò của quản trị

3.Chức năng của quản trị

III.Mua hàng và quản trị mua hàng trong DNTM

1.Bản chất của hoạt động mua hàng

2.Vai trò của hoạt động mua hàng trong DNTM

3.Nội dung cơ bản của quản trị mua hàng trong DNTM

4.Các hình thức mua hàng và tạo nguồn hàng trong DNTM

IV.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng

1.Khách hàng

2.Giá cả và chất lượng nguồn hàng

3.Nhà cung cấp

4.Nhân viên mua hàng của doanh nghiệp

5.Chính sách, pháp luật, thị trường

V.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng quản trị cung ứng hàng hoá

CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ NỘI

I.Giới thiệu chung về công ty

1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty

2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty

3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

4.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

II.Thực trạng của quá trình hoạt động cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội

1.Hoạt động mua hàng

2.Hoạt động dự trữ hàng hoá

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ NỘI

I.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của côngty

1.Những điểm mạnh

2.Những điểm yếu tồn tại của công ty

II.Đánh giá hoạt động quản ttrị cung ứng hàng hoá tại công ty

1.Những điểm mạnh

2.Những mặt còn tồn tại

III.Những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị cung ứng tại công ty

1.Phát huy hơn nữa thế mạnh trong cung ứng

2.Thể hiện cao độ tính thống nhất khuôn phép trong lãnh đạo

3.Công tác đào tạo đãi ngộ nhân sự được củngcố

4.Tích cực nghiên cứu bám sát những biến động của thị trường

5.Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi có quy mô

6.Thiết lập mối quan hệ với bạn hàng, nhà cung cấp

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY