Đề tài Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Liêm

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 3

1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại: 3

2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại : 4

2.1. Chức năng trung gian tài chính: 4

2.2. Chức năng tạo tiền và huỷ tiền 4

2.3. Chức năng cung cấp và quản lý các phương tiện thanh toán 5

2.4. Chức năng cung cấp các dịch vụ môi giới, bảo lãnh, tài trợ ngoại thương 6

3. Vị trí và vai trò của công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 6

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 7

1. Các hình thức huy động vốn 7

1.1. Phân loại theo thời gian huy động 7

1.1.1 Huy động vốn ngắn hạn 7

1.1.2. Huy động vốn dài hạn 7

1.2. Phân loại theo đối tượng 8

1.2.1 Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước 8

1.2.2. Huy động vốn từ các tầng lớp dân cư 8

1.2.3.Huy động vốn từ các ngân hàng khác và các tổ chức tài chính 8

1.3. Phân loại theo các công cụ huy động vốn của ngân hàng 9

1.3.1. Huy động các tài khoản tiền gửi của khách hàng 9

1.3.2 Huy động vốn qua thị trường 11

2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn: 12

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác huy động vốn: 14

3.1 Nhóm nhân tố khách quan: 15

3.2. Nhân tố chủ quan: 17

III. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM : 19

1. Đối với ngân hàng: 19

2. Đối với khách hàng: 20

3. Đối với nền kinh tế : 20

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM. 22

I. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHN0 &PTNT TỪ LIÊM 22

II. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA 23

1. Hoạt động huy động vốn: 23

2. Hoạt động tín dụng - đầu tư: 24

Bảng 2: Tỷ trọng các khoản mục cho vay trong tổng nguồn sử dụng 26

3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ thanh toán quốc tế: 33

4. Hoạt động dịch vụ của ngân hàng: 33

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NNN0 &PTNT TỪ LIÊM 34

1. Huy động từ tiền gửi của tổ chức kinh tế: 34

2. Huy động từ tiền gửi dân cư: 38

III. ĐÁNH GIÁVỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG: 41

1. Những mặt làm được: 41

1.1. Nguồn vốn chi nhánh huy dộng được tăng nhanh qua các năm 41

1.2. Nguồn vốn huy động đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn trên địa bàn 41

1.3. Ngân hàng có cơ cấu vốn tương đối hợp lý và ổn định 42

1.4. Ngân hàng đã tạo được mối quan hệ gắn bó, sâu sắc và uy tín với khách hàng 42

1.5. Ngân hàng đã hiện đại hoá giao dịch ngân hàng: 42

1.6. Ngân hàng đã phát huy được tinh thần đoàn kết tập thể trong việc huy động vốn 42

2. Những mặt hạn chế: 43

2.1. Nguồn vốn huy động được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có 43

2.2. Nguồn vốn huy động được sử dụng chưa nhiều 43

3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác huy động vốn tại NHN0 &PTNT Từ Liêm 44

3.1. Công tác sử dụng vốn: 44

3.2. Lãi suất: 45

3.3. Các hình thức huy động: 45

3.4. Các hình thức tiếp thị quảng cáo: 46

CHƯƠNG III : NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 47

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 47

II. NHU CẦU VỐN CỦA HUYỆN TỪ LIÊM 47

III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 48

1. Ngân hàng nên chuyển đến nơi có địa điểm thuận lợi hơn 48

2. Tập trung thực hiện chiến lược huy động vốn theo chỉ đạo của Trung ương 49

3. Luôn tạo sự an tâm đối với người gửi tiền 49

4. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn 49

5. Đẩy mạnh chính sách khách hàng 51

5.1. Công tác cán bộ 51

5.2. Thành lập tổ nghiên cứu khách hàng 51

5.3. Phân loại khách hàng 52

5.4. Tăng cường và không ngừng mở rộng các dịch vụ 53

6. Tiếp tục sắp xếp lao động và mở rộng mạng lưới kinh doanh tại những địa bàn có tiềm năng, từng bước đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề của cán bộ công nhân viên. 54

7. Áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến, hiện đại: 55

8. Làm tốt công tác tiếp thị: 55

9. Huy động thông qua các kênh khác 55

10. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng để hỗ trợ tích cực cho công tác huy động vốn : 56

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 57

1. Kiến nghị với chính phủ 57

1.1. Tiếp tục hoàn thiện luật ngân hàng 58

1.2. Đẩy mạnh việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán 59

1.3. Tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô 61

2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: 61

3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 65

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY