Đề tài Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang

Lời mở đầu 1

I. Thị trường và tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường 3

1. Khái niệm thị trường 3

2. Tầm quan trọng của hoạt động mở rộng thị trường ở doanh nghiệp 4

1.Hoạt động nghiên cứu marketing. 7

1.1. Nghiên cứu đặc trưng và đo lường khái quát thị trường. 8

1.2. Nghiên cứu khách hàng và người tiêu thụ. 8

1.3. nghiên cứu phân đoạn thị trường mục tiêu. 8

1.4. Nghiên cứu marketing mặt hàng kinh doanh của công ty thương mại 8

1.5. Nghiên cứu marketing quảng cáo-xúc tiến bán của công ty. 9

1.6. Nghiên cứu marketing phân phối và phân tích sức bán của công ty. 9

1.7. Nghiên cứu marketing giá kinh doanh. 9

1.8. Nghiên cứu cạnh tranh. 9

1.9. Dự báo bán hàng của công ty. 10

1.10. Nghiên cứu và dự báo xu thế phát triển kinh doanh của công ty. 10

2. Phát triển marketing mục tiêu. 11

2.1.Phân đoạn thị trường. 12

3.Triển khai chương trình marketing - mix 20

3.1Khái niệm 20

3.2 Mô hình mạng marketing - Mix 20

3.3.Nội dung của marketing - mix 21

Chương II 23

Thực trạng hoạt động marketing với mục tiêu 23

nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang 23

I. Khái quát về Công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang 23

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 23

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty 24

II. Hoạt động nghiên cứu và thực trạng triển khai các hoạt động marketing- mix tại công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang 29

1. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 29

2. Chính sách sản phẩm 30

3. Chính sách giá 32

4. Chính sách phân phối 36

5. Chính sách xúc tiến thương mại 38

* Đánh giá chung 39

Chương III 43

Một số giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty bảo hiểm 43

I.phương hướng phát triển của Bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới 43

II. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang 47

1. Mở rộng các loại hình sản phẩm dịch vụ 47

2. Phát triển các mạng lưới phân phối sản phẩm các kênh phân phối sản phẩm 47

3. Tăng cường các chính sách hỗ trợ: Quảng cáo, xúc tiến bán, quan hệ với cộng đồng. 48

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đa dạng hoá các dịch vụ khách hàng 50

5. Đổi mới đa dạng hoá phương thức thanh toán 51

6. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty 51

7. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, đại lý, tư vấn viên 55

8. Tăng cường đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực kinh tế xã hội. 55

9. Một số đề suất đối với tổng công ty bảo hiểm Việt Nam và Chính phủ 56

Kết luận 58

Tài liệu tham khảo 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY