Đề tài Các giải pháp công nghệ hội nghị truyền hình (VIDEO Conferencing Over IP) trên mạng IP

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ VIDEO CONFERENCINGI.1,Video conferencing la gi?.5 I.2,Mô phỏng Video conferencing cơ bản .5I.3, Các Loại Video conferencing .5 I.3.1, Video conferencing cá nhân 5 I.3.1, Video conferencing kinh doanh .6 I.3.1, Video conferencing web .6 CHƯƠNG 2 VIDEO CONFERENCING OVER IPII.1, Nhu cầu cấp thiết để khởi tạo cuộc gọi video .7II.2, Kết nối internet tốc độ cao với băng thông rộng 7II.3,Thiết bị Video conferencing 8 II.3.1, Thiết bị máy tính hiện có .8 II.3.2, Thiết bị phần cứng ngoài 8II.4, An ninh bảo mật .8 CHƯƠNG 3 CHỌN NHÀ CUNG CẤP INTERNET TỐC ĐỘ CAOIII.1, Lựa chọn dịch vụ băng thông .10 III.1.1, Cáp modem .10 III.1.2, DSL .11 III.1.3, Dịch vụ không dây .11III.2, Router không dây .13III.3, Bảo mật không dây .13III.4, Ăngten không dây .14  PHẦN 2: PHÁT TRIỂN CUỘC GỌI VIDEO CHƯƠNG 4 ĐÁP ỨNG CUỘC GỌIIV.1, Kết nối internet băng thông rộng .15IV.2, Router băng thông rộng 15IV.3, Windows webcams 16 IV.3.1, Philips 16 IV.3.2, Quickcam .16 IV.3.3, Webcam cho MAC .17IV.4, Webcam chiếu sang 18IV.5, Tai nghe,Micro phone 18IV.6, Giải pháp Video conferncing cá nhân cho window 20    CHƯƠNG 5 CHỌN MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ VIDEOPHONEV.1, Giải pháp chọn .22 V.1.1, Giải pháp phần mền video 22 V.1.2, Tiêu chí đánh giá .22V.3, Nhà cung cấp phần cứng Viadeo telephone 23 V.3.1, Black Crow .23 V.3.2, Dlink 23 V.3.3, InnoMedia 23 V.3.4, UMEC .23 PHẦN 3: VIDEO CONFERENCING NÂNG CAOCHƯƠNG 6 VIDEO CONFERENCING KHÁC VI.1, Công ty Video conferencing .24 VI.1.1, Polycom .24 VI.1.2, Yêu cầu Polycom PVX 25 VI.1.3, Đặc trưng Polycom PVX .25VI.2, TANBERG .25VI.3, HP Halo .26VI.4, Nhà cung cấp Video conferencing khác .27 VI.4.1, AliceStreet 27 VI.4.2, GlowPoint Video .27 VI.4.3, Myglobalcam .27 VI.4.4, Plannet .27 VI.4.5, Sony .27VI.5, Web video conferencing .27VI.6, Giải pháp web video conferencing . VI.6.1, Adobe Macromedia Breeze .28 VI.6.2, WebEx 30 VI.6.3, WebDialogs Unyte .31

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO CONFERENCING

I.1,Video conferencing la gi?.5

I.2,Mô phỏng Video conferencing cơ bản .5

I.3, Các Loại Video conferencing .5

I.3.1, Video conferencing cá nhân 5

I.3.1, Video conferencing kinh doanh .6

I.3.1, Video conferencing web .6

CHƯƠNG 2

VIDEO CONFERENCING OVER IP

II.1, Nhu cầu cấp thiết để khởi tạo cuộc gọi video .7

II.2, Kết nối internet tốc độ cao với băng thông rộng 7

II.3,Thiết bị Video conferencing 8

II.3.1, Thiết bị máy tính hiện có .8

II.3.2, Thiết bị phần cứng ngoài 8

II.4, An ninh bảo mật .8

CHƯƠNG 3

CHỌN NHÀ CUNG CẤP INTERNET TỐC ĐỘ CAO

III.1, Lựa chọn dịch vụ băng thông .10

III.1.1, Cáp modem .10

III.1.2, DSL .11

III.1.3, Dịch vụ không dây .11

III.2, Router không dây .13

III.3, Bảo mật không dây .13

III.4, Ăngten không dây .14

PHẦN 2: PHÁT TRIỂN CUỘC GỌI VIDEO

CHƯƠNG 4

ĐÁP ỨNG CUỘC GỌI

IV.1, Kết nối internet băng thông rộng .15

IV.2, Router băng thông rộng 15

IV.3, Windows webcams 16

IV.3.1, Philips 16

IV.3.2, Quickcam .16

IV.3.3, Webcam cho MAC .17

IV.4, Webcam chiếu sang 18

IV.5, Tai nghe,Micro phone 18

IV.6, Giải pháp Video conferncing cá nhân cho window 20

CHƯƠNG 5

CHỌN MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ VIDEOPHONE

V.1, Giải pháp chọn .22

V.1.1, Giải pháp phần mền video 22

V.1.2, Tiêu chí đánh giá .22

V.3, Nhà cung cấp phần cứng Viadeo telephone 23

V.3.1, Black Crow .23

V.3.2, Dlink 23

V.3.3, InnoMedia 23

V.3.4, UMEC .23

PHẦN 3: VIDEO CONFERENCING NÂNG CAO

CHƯƠNG 6

VIDEO CONFERENCING KHÁC

VI.1, Công ty Video conferencing .24

VI.1.1, Polycom .24

VI.1.2, Yêu cầu Polycom PVX 25

VI.1.3, Đặc trưng Polycom PVX .25

VI.2, TANBERG .25

VI.3, HP Halo .26

VI.4, Nhà cung cấp Video conferencing khác .27

VI.4.1, AliceStreet 27

VI.4.2, GlowPoint Video .27

VI.4.3, Myglobalcam .27

VI.4.4, Plannet .27

VI.4.5, Sony .27

VI.5, Web video conferencing .27

VI.6, Giải pháp web video conferencing .

VI.6.1, Adobe Macromedia Breeze .28

VI.6.2, WebEx 30

VI.6.3, WebDialogs Unyte .31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY