Đề tài Các giải pháp chủ yếu nhằm huy động vốn có hiệu quả của Việt Nam trong giai đoạn 2000 2010

MỤC LỤC   Lời nói đầu Trang Phần I : Lý luận chung về vốn 1 I . Vốn và tầm quan trọng của vốn 1 1 . Khái niệm 1 2 . Tầm quan trọng của vốn 1II . Các kênh huy động vốn 2 1 . Vốn trong nước 2 2 . Vốn nước ngoài 3 3 . Mối quan hệ giữa vốn trong nước và vốn nước ngoài 4  Phần II : Tình hình huy động vốn ở Việt Nam 6I . Những thành tựu đã đạt được 6 1 . Về huy động vốn trong nước 6 2 . Về huy động vốn nước ngoài 9II . Những tồn tại và nguyên nhân của vấn đề 12 1 . Những khó khăn về vốn 12 2 . Nguyên nhân 12III . Kinh nghiệm huy động vốn ở một số nước trên thế giới 13  Phần III : Các giải pháp nhằm thu hút vốn có hiệu quả 16 I . Đối với nguồn vốn trong nước 16II . Đối với nguồn vốn nước ngoài 17 Mục lục 19 Tài liệu tham khảo 20

MỤC LỤC

Lời nói đầu Trang

Phần I : Lý luận chung về vốn 1

I . Vốn và tầm quan trọng của vốn 1

1 . Khái niệm 1

2 . Tầm quan trọng của vốn 1

II . Các kênh huy động vốn 2

1 . Vốn trong nước 2

2 . Vốn nước ngoài 3

3 . Mối quan hệ giữa vốn trong nước và vốn nước ngoài 4

Phần II : Tình hình huy động vốn ở Việt Nam 6

I . Những thành tựu đã đạt được 6

1 . Về huy động vốn trong nước 6

2 . Về huy động vốn nước ngoài 9

II . Những tồn tại và nguyên nhân của vấn đề 12

1 . Những khó khăn về vốn 12

2 . Nguyên nhân 12

III . Kinh nghiệm huy động vốn ở một số nước trên thế giới 13

Phần III : Các giải pháp nhằm thu hút vốn có hiệu quả 16

I . Đối với nguồn vốn trong nước 16

II . Đối với nguồn vốn nước ngoài 17

Mục lục 19

Tài liệu tham khảo 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY