Đề tài Các đặc điểm kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự hoạt động của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Lời mở đầu 1

Phần I: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Văn Giang- Hưng Yên. 2

Phần II: Cơ cấu tổ chức nhân sự của chi nhánh NHNo&PTNT Văn Giang- Hưng Yên. 4

Phần III: Các đặc điểm kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Văn Giang- Hưng Yên.

3.1. Nhân tố môi trường pháp lý môi trường kinh tế. 8

3.2. Nhân tố từ phía Ngân Hàng. 9

3.3. Nhân tố từ khách hàng. 11

3.4. Vị trí địa lý và môi trường tự nhiên. 11

Phần IV: Kết quả kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính của chi nhánh NHNo&PTNT Văn Giang- Hưng Yên.

4.1. Thu nhập – Chi phí. 12

4.2. Huy động vốn. 13

4.3. Tình hình sử dụng vốn. 14

Kết luận 16

Danh mục tài liệu tham khảo 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY