Đề tài Các công cụ chính sách tiền tệ

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

A. Giới thiệu chung về chính sách tiền tệ. 2

B. Các công cụ chính sách tiền tệ 3

1. Hạn mức tín dụng 3

1.1. Giới thiệu chung 3

1.2. Thực tế vận dụng trong điều kiện kinh tế thị trường ở VN 4

1.3. Hiệu quả 5

2. Ấn định lãi suất 5

2.1. Giới thiệu chung 5

2.2. Thực tế vận dụng trong điều kiện kinh tế thị trường ở VN 6

2.3. Hiệu quả 7

3. Ấn định tỉ giá 9

3.1. Giới thiệu chung về tỉ giá hối đoái 9

3.2. Thực tế về diễn biến tỉ giá 9

3.3. Đánh giá 11

4. Dự trữ bắt buộc 12

4.1. Giới thiệu chung 12

4.2. Quá trình sử dụng dự trữ bắt buộc ở Việt Nam 13

4.3. Đánh giá 14

5. Tái chiết khấu 14

5.1. Giới thiệu chung 14

5.2. Thực tế vận dụng trong điều kiện kinh tế thị trường ở VN 16

5.3. Đánh giá 17

6. Thị trường mở 18

6.1. Giới thiệu chung 18

6.2. Thực tế vận dụng trong điều kiện kinh tế thị trường ở VN 19

6.3. Giải pháp khắc phục 21

C. Kết luận. 22

Tài liệu tham khảo 23

Mục lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY