Đề tài Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Lời mở đầu 1

Phần nội dung 2

Chương I. 2

Những vấn đề chung về buôn lậu và gian lận thương mại 2

I. kinh tế thị trường - Vấn đề buôn lậu và gian lận thương mại : 2

1. Kinh tế thị trường 2

2. Khái niệm buôn lậu. 4

3. Khái niệm về gian lận thương mại. 6

4. Mối quan hệ giữa buôn lậu và gian lận thương mại 9

II. Nguyên nhân xuất hiện buôn lậu và gian lận thương mại 11

1.Nguyên nhân xuất hiện 11

Chương II. 13

Thực trạng và những tác động của nạn buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam. 13

I. Thực trạng về buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam 13

1. Những phương thức và thủ đoạn trong buôn lậu 15

2. Một số hình thức gian lận thương mại phổ biến ở Việt Nam hiện nay 17

2.1. Gian lận thương mại qua lợi dụng chính sách thuế của nhà nước 17

2.2. Gian lận thương mại qua giá hàng hoá xuất nhập khẩu 17

2.3. Gian lận thương mại trong việc khai báo sai số lượng trọng lượng, phẩm cấp của hàng hóa xuất nhập khẩu. 17

2.4. Gian lận thương mại qua việc cố ý xác định sai xuất xứ hàng hoá. 18

2.5. Gian lận thương mại trong lĩnh vực đầu tư. 18

2.6. Gian lận thương mại trong lĩnh vực sản xuất hàng gia công xuất khẩu. 19

II. Những tác động của nạn buôn lậu và gian lận thương mại đến kinh tế xã hội nước ta 19

1. Tác động đến các chủ thể kinh tế 19

2. Tác động đến văn hoá xã hội 22

3. Tác động đến chính trị 23

III. Những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại 23

1. Những mặt đã làm được trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại . 23

2. Những hạn chế còn tồn tại trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại 29

Chương III . 34

Một số giải pháp trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam. 34

I- Các giải pháp cấp Nhà nước. 34

1. Nhà nước cần phải hoàn chỉnh hơn nữa hệ thống pháp luật. 34

2. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tổ chức: 35

3. Gắn việc chống buôn lậu và gian lận thương mại với công cuộc cải cách hành chính. 36

4. Biện pháp về kỹ thuật nghiệp vụ 37

5. Hợp tác quốc tế với các cơ quan Hải quan của các nước trong việc đấu tranh chống gian lận thương mại. 37

6. Dán tem hàng hoá phải thực sự hiều quả. 38

7. Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trong nước. 38

8. Cải cách chính sách lương thưởng. 38

9. Phải có những chính sách phát triển kinh tế vùng biên: 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY