Đề tài Bước đầu phân tích chi phí – lợi ích của Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội

MỤC LỤC 1

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI 4

LỜI MỞ ĐẦU 5

LỜI CẢM ƠN 10

LỜI CAM ĐOAN 11

CHƯƠNG I : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO CÁC XÃ VEN ĐÔ 12

I. NƯỚC SẠCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC SẠCH. 12

1.1 Khái niệm về nước sạch 12

1.1.1 Về khía cạnh lí, hoávà chất hữu cơ 12

1.1.2 Về vi sinh vật 13

1.2 Tầm quan trọng của nước sạch sinh hoạt 13

1.3 Vấn đề khan hiếm nước sạch trên thế giới và ở Việt Nam 14

1.3.1 Sự khan hiếm nước sạch trên thế giới 14

1.3.2 Sự khan hiếm nước sạch ở Việt Nam 15

II. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CHO DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH 19

2.1 Khái niệm về CBA 19

2.2 Mục tiêu của sử dụng CBA trong phân tích kinh tế – xã hội của các dự án. 19

2.3 Phân tích tài chính dự án đầu tư 19

2.3.1 Giá trị thời gian của tiền 20

2.3.2 Các chỉ tiêu quan trọng phản ánh mặt tài chính của dự án 23

2.4 Phân tích kinh tế – xã hội dự án đầu tư 24

2.4.1 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tê - xã hộ của dự án đầu tư

2.4.2 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế – xã hội do thực hiện dự án 25

2.5 Các bước thực hiện CBA 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT Ở HUYỆN THANH TRÌ 27

I.ÁP LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÊN MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦAHUYỆN THANH TRÌ. 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY