Đề tài Biện pháp tăng cường khai thác các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh trong các Doanh nghiệp nhà nước của nước ta hiện nay

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I 3Vốn và tầm quan trọng của vốn đối với các doanh nghiệp 31.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 41.1.1 Các khái niệm về vốn 41.1.2 Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động 51.1.2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 61.1.2.2 Nợ và các phương thức huy động nợ của doanh nghiệp 81.2 Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 10CHƯƠNG II 11Biện pháp tăng, cường khai thác các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Nhà nước 112.1 Thực trạng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước. 112.2 Các phương thức huy động vốn của DNNN 122.2.1 Nguồn vốn huy động từ ngân sách Nhà nước 132.2.2 Huy động vốn thông qua hệ thống ngân hàng 152.2.3 Phát hành cổ phiếu 202.2.4 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 272.2.5 Huy động qua liên doanh liên kết, qua vay vốn nhân dân. 29KẾT LUẬN . 30

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I 3

Vốn và tầm quan trọng của vốn đối với các doanh nghiệp 3

1.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 4

1.1.1 Các khái niệm về vốn 4

1.1.2 Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động 5

1.1.2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 6

1.1.2.2 Nợ và các phương thức huy động nợ của doanh nghiệp 8

1.2 Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 10

CHƯƠNG II 11

Biện pháp tăng, cường khai thác các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Nhà nước 11

2.1 Thực trạng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước. 11

2.2 Các phương thức huy động vốn của DNNN 12

2.2.1 Nguồn vốn huy động từ ngân sách Nhà nước 13

2.2.2 Huy động vốn thông qua hệ thống ngân hàng 15

2.2.3 Phát hành cổ phiếu 20

2.2.4 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 27

2.2.5 Huy động qua liên doanh liên kết, qua vay vốn nhân dân. 29

KẾT LUẬN . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY