Đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên Đại học Sư phạm

Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu là một nhân tố quan trọng đặt biệt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng NCKH.Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu là kinh phí, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, vườn thực hành, phòng thư viện với nguồn tài liệu phong phú đa dạng về chủng loại sách, báo, tài liệu tham khảo, chuyên khảo NCKH luôn cần có công cụ hỗ trợ là các phương tiện thông tin hiện đại. Chính các phương tiện kỹ thuật hiện đại đảm bảo cho quá trình nghiên cứu đạt tới độ chính xác cao. Chẳng hạn máy tính giúp người nghiên cứu thực hiện việc thống kê, lập mối quan hệ giữa các số liệu thu thập được, kiểm nghiệm các giả thuyết, tiến hành các phép thử và loại bỏ những sai lầm, tính toán trên cơ sở các dữ liệu. Hệ thống máy tính nối mạng, giúp người nghiên cứu truy tìm hay khai thác dữ liệu.Các thiết bị kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu phong phú đa dạng, và những điều kiện vật chất khác, tăng cường cho SV tiếp cận thực tế, tích cực chủ động, nâng cao trình độ chuyên môn bằng con đường tự học, tự nghiên cứu, tích luỹ kiến thức từ các kênh thông tin khác nhau.

Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu là một nhân tố quan trọng đặt biệt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng NCKH.

Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu là kinh phí, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, vườn thực hành, phòng thư viện với nguồn tài liệu phong phú đa dạng về chủng loại sách, báo, tài liệu tham khảo, chuyên khảo

NCKH luôn cần có công cụ hỗ trợ là các phương tiện thông tin hiện đại. Chính các phương tiện kỹ thuật hiện đại đảm bảo cho quá trình nghiên cứu đạt tới độ chính xác cao. Chẳng hạn máy tính giúp người nghiên cứu thực hiện việc thống kê, lập mối quan hệ giữa các số liệu thu thập được, kiểm nghiệm các giả thuyết, tiến hành các phép thử và loại bỏ những sai lầm, tính toán trên cơ sở các dữ liệu. Hệ thống máy tính nối mạng, giúp người nghiên cứu truy tìm hay khai thác dữ liệu.

Các thiết bị kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu phong phú đa dạng, và những điều kiện vật chất khác, tăng cường cho SV tiếp cận thực tế, tích cực chủ động, nâng cao trình độ chuyên môn bằng con đường tự học, tự nghiên cứu, tích luỹ kiến thức từ các kênh thông tin khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY