Đề tài Bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng Indelec

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Trang

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Nhận xét của giáo viên duyệt

Mục lục

Mục lục bảng

Sơ đồ tổng thể mặt bằng vùng bảo vệ của nhà máy

Lời cảm ơn

Lời nói đầu

Phần I: Giới thiệu

Chương 1: Dẫn nhập .1

I. Đặt vấn đề .1

II. Giới hạn vấn đề .2

III. Mục đích nghiên cứu .2

IV. Thể thức nghiên cứu .2

V. Phân tích công trình liên hệ .3

VI. Xác định từ ngữ .6

Chương 2: Cơ sở lý luận .7

Phần II: Nội dung

Chương 1: Sét và các giải pháp phòng chống .10

I. Sét .10

II. Các phương pháp phòng chống 15

Chương 2: Tiêu chuẩn chống sét NFC 17 – 102 .17

I. Các qui định và khái niệm chung .17

II. Sự lắp đặt hệ thống chống sét nằm bên ngoài công trình .19

III. Kiểm tra và bảo quản hệ thống bảo vệ chống sét 31

Chương 3: Thiết bị chống sét của hãng INDELEC .33

I. Kim thu sét 33

II. Dây dẫn sét .36

III. Thiết bị nối đất .37

IV. Máy đếm sét .38

V. Thiết bị chống sét lan truyền .38

VI. Hướng dẫn lắp đặt hệ thống chống sét 44

Chương 4: Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ dùng phần mềm MATLAB .49

I. Giới thiệu phần mềm MATLAB .49

II. Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ .50

Phần III: Thiết kế chống sét

Chương 1: Giới thiệu sơ lược nhà máy dầu nhớt Cát Lái Castrol Việt Nam 76

Chương 2: Chọn phương án chống sét cho nhà máy .77

I. Chống sét trực tiếp .77

II. Chống sét lan truyền 78

Chương 3: Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho nhà máy .80

I. Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho khu vực bồn chứa 80

II. Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho xưởng vô lon và toà nhà

văn phòng 82

Chương 4: Tính bán kính bảo vệ, lựa chọn thiết bị chống sét cho nhà máy 85

I. Tính bán kính bảo vệ cho nhà máy .85

II. Lựa chọn thiết bị chống sét cho nhà máy 86

III. Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà máy 89

IV. Hệ thống nối đất .95

Phần kết luận .97

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY