Đề tài Bàn về thuế giá trị gia tăng - Các bất cập và giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện hơn nữa về thuế giá trị gia tăng

Mục lục Trang Lời mở đầu 2 Phần I: Cơ sở lý luận về thuế GTGT 3 1. Một số vấn đề chung về thuế GTGT 3 1.1. Khái niệm về thuế GTGT 3 1.2. Đối tượng chịu thuế GTGT 5 1.3. Đối tượng nộp thuế GTGT 5 1.4. Thuế suất thuế GTGT 5 1.5. Phương pháp tính thuế GTGT 7 1.5.1. Phương pháp khấu trừ thuế 7 1.5.2. Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp 7 2. Hoá đơn, chứng từ thuế GTGT mua bán hàng hoá, dịch vụ 8 3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT 9 3.1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào (TK133) 9 3.2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) 11 3.2.1. Hạch toán thuế GTGT đầu ra theo các phương thức bán hàng (TK 33311). 11 3.2.2. Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312) 17 Phần II: Các bất cập về thuế GTGT và giải pháp hoàn thiện 19 1. Các bất cập về thuế GTGT 19 2. Các giải pháp hoàn thiện 28 Kết luận 34 Tài liệu tham khảo 35

Mục lục

Trang

Lời mở đầu 2

Phần I: Cơ sở lý luận về thuế GTGT 3

1. Một số vấn đề chung về thuế GTGT 3

1.1. Khái niệm về thuế GTGT 3

1.2. Đối tượng chịu thuế GTGT 5

1.3. Đối tượng nộp thuế GTGT 5

1.4. Thuế suất thuế GTGT 5

1.5. Phương pháp tính thuế GTGT 7

1.5.1. Phương pháp khấu trừ thuế 7

1.5.2. Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp 7

2. Hoá đơn, chứng từ thuế GTGT mua bán hàng hoá, dịch vụ 8

3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT 9

3.1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào (TK133) 9

3.2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) 11

3.2.1. Hạch toán thuế GTGT đầu ra theo các phương thức

bán hàng (TK 33311). 11

3.2.2. Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312) 17

Phần II: Các bất cập về thuế GTGT và giải pháp hoàn thiện 19

1. Các bất cập về thuế GTGT 19

2. Các giải pháp hoàn thiện 28

Kết luận 34

Tài liệu tham khảo 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY