Đề tài Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG 2

VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆN HÀNH 2

1. Khái quát chung về kế toán doanh thu 2

2.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4

3.Chế độ kế toán hiện hành liên quan đến hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10

4.Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo các phương thức tiêu thụ và trong một số lĩnh vực hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp. 16

PHẦN 2: HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP. 32

1. Nhận xét đánh giá chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp. 32

2.Giải pháp hoàn thiện chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp 35

KẾT LUẬN 37

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY