Đề tài Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG 2I.1. Tính tất yếu khách quan của việc hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp 2I.1.1. Dự phòng và tích hợp dự phòng là gì? 2II.1.2 Ý nghĩa thực tiễn của việc lập dự phòng 3II.2 Nội dung cơ bản của chế độ kế toán về trích lập, sử dụng và hạch toán các khoản dự phòng tại doanh nghiệp 4I.2.1. Những vấn đề chung 4II.2.2 Nội dung chế độ kế toán của kế toán các khoản dự phòng hiện hành 5II.2.2.1 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6II.2.2.2. Hạch toán dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 8II.2.2.3. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 12II. 2.2 4. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp 15II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN Dự PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP 16II.1 Đánh giá chung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới các khoản hạch toán dự phòng 16II.1.1 Những ưu điểm của hệ thống quy phạm mới 17III.1.2 Những hạn chế cần khắc phục của hệ thống văn bản quy phạm mới 19II.2 Kiến nghị 21II.2.1 Một số kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành những văn bản quy phạm pháp luật trên 21II.2.2 Một số kiến nghị với doanh nghiệp trong quá trình vận dụng các văn bản pháp quy nêu trên 23KẾT LUẬN 26TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG 2

I.1. Tính tất yếu khách quan của việc hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp 2

I.1.1. Dự phòng và tích hợp dự phòng là gì? 2

II.1.2 Ý nghĩa thực tiễn của việc lập dự phòng 3

II.2 Nội dung cơ bản của chế độ kế toán về trích lập, sử dụng và hạch toán các khoản dự phòng tại doanh nghiệp 4

I.2.1. Những vấn đề chung 4

II.2.2 Nội dung chế độ kế toán của kế toán các khoản dự phòng hiện hành 5

II.2.2.1 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6

II.2.2.2. Hạch toán dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 8

II.2.2.3. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 12

II. 2.2 4. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp 15

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN Dự PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP 16

II.1 Đánh giá chung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới các khoản hạch toán dự phòng 16

II.1.1 Những ưu điểm của hệ thống quy phạm mới 17

III.1.2 Những hạn chế cần khắc phục của hệ thống văn bản quy phạm mới 19

II.2 Kiến nghị 21

II.2.1 Một số kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành những văn bản quy phạm pháp luật trên 21

II.2.2 Một số kiến nghị với doanh nghiệp trong quá trình vận dụng các văn bản pháp quy nêu trên 23

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY