Đề tài Áp dụng các quá trình oxi hóa nâng cao (AOPs) để xử lý nước rỉ rác đã qua xử lý sinh học ở nhà máy xử lý Gò Cát, thực hiện trên hệ pilot 15-20 m3/ngày

Nước rỉra từcác bãi chôn lấp rác khác nhau nói chung không giống nhau, đặc tính nước rỉrác thường khác nhau do có nhiều yếu tố ảnh hưởng nhưthời gian chôn lấp rác (còn gọi tuổi chôn lấp rác), cấu trúc bãi chôn lấp rác, cách chôn lấp lèn chặt hay tựdo, khối rác dày hay mỏng, nguồn gốc rác, loại rác , phương thức quản lý và khai thác bãi rác. Rất nhiều quá trình biến đổi sinh học, hoá học và vật lý xảy ra xen kẻ, nối tiếp nhau trong suốt thời gian rác được tập trung và chôn lấp trong điều kiện thiếu hoặc không có không khí, môi trường pH và nhiệt độcao trong bãi rác. Kết quảcủa hàng loạt quá trình biến đổi này là tạo ra nhiều thành phần hữu cơvà vô cơgây ô nhiễm ởnhững cấp độkhác nhau cũng nhưtạo ra nhiều hợp chất có cấu trúc hoá học phức tạp ởnhững cấp độkhác nhau, chúng có thểdễbịphân hủy sinh học hoặc khó hoặc không thểbịphân hủy sinh học.

Nước rỉra từcác bãi chôn lấp rác khác nhau nói chung không giống nhau, đặc

tính nước rỉrác thường khác nhau do có nhiều yếu tố ảnh hưởng nhưthời gian

chôn lấp rác (còn gọi tuổi chôn lấp rác), cấu trúc bãi chôn lấp rác, cách chôn lấp

lèn chặt hay tựdo, khối rác dày hay mỏng, nguồn gốc rác, loại rác , phương thức

quản lý và khai thác bãi rác. Rất nhiều quá trình biến đổi sinh học, hoá học và vật

lý xảy ra xen kẻ, nối tiếp nhau trong suốt thời gian rác được tập trung và chôn lấp

trong điều kiện thiếu hoặc không có không khí, môi trường pH và nhiệt độcao

trong bãi rác. Kết quảcủa hàng loạt quá trình biến đổi này là tạo ra nhiều thành

phần hữu cơvà vô cơgây ô nhiễm ởnhững cấp độkhác nhau cũng nhưtạo ra

nhiều hợp chất có cấu trúc hoá học phức tạp ởnhững cấp độkhác nhau, chúng có

thểdễbịphân hủy sinh học hoặc khó hoặc không thểbịphân hủy sinh học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY