1 Giới thiệu 51.1 Mục đích và cấu trúc của tài liệu 51.2 Các thuật ngữ 51.3 Hạn chế của các phương pháp lập trình hiện tại 62 Các đặc điểm của AOP 72.1 Quản lý các concern hệ thống 82.2 Phương pháp luận của AOP 112.2.1 Ưu điểm của AOP 122.2.2 Những nhược điểm 122.3 Một số công cụ hỗ trợ làm việc với AOP 133 Giới thiệu AspectJ 133.1 Giới thiệu 133.2 Một số khái niệm 133.2.1 Join point 143.2.2 Pointcut 153.2.3 Advice 153.2.4 Introduction 163.2.5 Aspect 173.2.6 Static crosscutting 183.3 Một số ứng dựng cơ bản của AOP 194 Giải quyết bài toán với AOP 204.1 Sử dụng AOP trong bước thiết kế 204.2 Sử dụng AOP trong bước thi công 214.3 Sử dụng AOP trong bước kiếm tra 214.4 Sử dụng AOP trong giai đoạn bảo trì 225 Triển khai một số pattern trên AspectJ 225.1 Các mẫu thiết kế cho việc tạo đối tượng 235.1.1 Singleton pattern 235.1.2 Prototype pattern 255.1.3 Abstract Factory pattern 275.1.4 Factory Method pattern 295.1.5 Builder pattern 305.2 Các mẫu thiết kế cho cấu trúc của đối tượng 325.2.1 Composite pattern 325.2.2 Flyweight pattern 355.2.3 Bridge Pattern 365.2.4 Decorator pattern 385.2.5 Adapter pattern 395.2.6 Proxy Pattern 405.3 Các mẫu thiết kế cho hành vi của đối tượng 425.3.1 Observer pattern 425.3.2 Command Pattern 465.3.3 Iterator pattern 505.3.4 Mediator pattern 515.3.5 Chain of Responsibility Pattern 535.3.6 Memento Pattern 565.3.7 Visitor Pattern 585.3.8 Strategy pattern 615.3.9 State Pattern 636 Kết luận 647 Tài liệu tham khảo 66

1 Giới thiệu 5

1.1 Mục đích và cấu trúc của tài liệu 5

1.2 Các thuật ngữ 5

1.3 Hạn chế của các phương pháp lập trình hiện tại 6

2 Các đặc điểm của AOP 7

2.1 Quản lý các concern hệ thống 8

2.2 Phương pháp luận của AOP 11

2.2.1 Ưu điểm của AOP 12

2.2.2 Những nhược điểm 12

2.3 Một số công cụ hỗ trợ làm việc với AOP 13

3 Giới thiệu AspectJ 13

3.1 Giới thiệu 13

3.2 Một số khái niệm 13

3.2.1 Join point 14

3.2.2 Pointcut 15

3.2.3 Advice 15

3.2.4 Introduction 16

3.2.5 Aspect 17

3.2.6 Static crosscutting 18

3.3 Một số ứng dựng cơ bản của AOP 19

4 Giải quyết bài toán với AOP 20

4.1 Sử dụng AOP trong bước thiết kế 20

4.2 Sử dụng AOP trong bước thi công 21

4.3 Sử dụng AOP trong bước kiếm tra 21

4.4 Sử dụng AOP trong giai đoạn bảo trì 22

5 Triển khai một số pattern trên AspectJ 22

5.1 Các mẫu thiết kế cho việc tạo đối tượng 23

5.1.1 Singleton pattern 23

5.1.2 Prototype pattern 25

5.1.3 Abstract Factory pattern 27

5.1.4 Factory Method pattern 29

5.1.5 Builder pattern 30

5.2 Các mẫu thiết kế cho cấu trúc của đối tượng 32

5.2.1 Composite pattern 32

5.2.2 Flyweight pattern 35

5.2.3 Bridge Pattern 36

5.2.4 Decorator pattern 38

5.2.5 Adapter pattern 39

5.2.6 Proxy Pattern 40

5.3 Các mẫu thiết kế cho hành vi của đối tượng 42

5.3.1 Observer pattern 42

5.3.2 Command Pattern 46

5.3.3 Iterator pattern 50

5.3.4 Mediator pattern 51

5.3.5 Chain of Responsibility Pattern 53

5.3.6 Memento Pattern 56

5.3.7 Visitor Pattern 58

5.3.8 Strategy pattern 61

5.3.9 State Pattern 63

6 Kết luận 64

7 Tài liệu tham khảo 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY