Đề tài Ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý, sức sản xuất sữa ở đàn bò sữa nuôi tại xí nghiệp Dương Hà Gia Lâm Hà Nội trong mùa hè và biện pháp khắc phục

MỤC LỤC Lời cam đoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục chữ viết tắt vDanh mục bảng viiDanh mục hình viiDanh mục ảnh x1. Mở đầu 11.1. Tính cấp thiết của đề tài 11.2. Mục đích, yêu cầu 22. Tổng quan tài liệu 32.1. Khái niệm về stress và stress nhiệt 32.2. Môi trường 82.3. Hệ số sinh học của gia súc 102.4. Khả năng thích nghi của gia súc, nguồn gốc và đặc điểm một số giống bò nhập nội vào Việt Nam 122.5. Sự điều hòa thân nhiệt 192.6. Đáp ứng đối với stress nhiệt 272.7. Một số biện pháp giảm stress nhiệt ở bò sữa 332.8. Sơ lược tình hình nghiên cứu stress nhiệt ở bò sữa trên thế giới và ở Việt Nam 373. Đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu 423.1. Đối tượng nghiên cứu 423.2. Nội dung nghiên cứu 423.3. Phương pháp nghiên cứu 434. Kết quả và thảo luận 464.1. Diễn biến nhiệt độ, ẩm độ, THI môi trường và chuồng nuôi trong thời gian theo dõi 464.2. Diễn biến các chỉ tiêu sinh lý của bò sữa (F1, F2, HF) trong thời gian theo dõi 494.3. Ảnh hưởng của stress nhiệt đến các chỉ tiêu sinh lý của bò sữa 574.3.1. THI và nhiệt độ trực tràng 594.3.2. THI và nhịp tim 604.3.3. THI và nhịp thở 624.4. Ảnh hưởng của stress nhiệt đến lượng thức ăn thu nhận, lượng nước uống và năng suất sữa 644.4.1. Lượng thức ăn thu nhận và lượng nước uống 664.4.2. Ảnh hưởng của stress nhiệt đến năng suất sữa của bò HF, F1, F2 704.5. Biện pháp giảm stress nhiệt cho bò sữa 735. Kết luận và đề nghị 795.1. Kết luận 795.2. Đề nghị 80Tài liệu tham khảo 81Phụ lục 86

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt v

Danh mục bảng vii

Danh mục hình vii

Danh mục ảnh x

1. Mở đầu 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục đích, yêu cầu 2

2. Tổng quan tài liệu 3

2.1. Khái niệm về stress và stress nhiệt 3

2.2. Môi trường 8

2.3. Hệ số sinh học của gia súc 10

2.4. Khả năng thích nghi của gia súc, nguồn gốc và đặc điểm một số giống bò nhập nội vào Việt Nam 12

2.5. Sự điều hòa thân nhiệt 19

2.6. Đáp ứng đối với stress nhiệt 27

2.7. Một số biện pháp giảm stress nhiệt ở bò sữa 33

2.8. Sơ lược tình hình nghiên cứu stress nhiệt ở bò sữa trên thế giới và ở Việt Nam 37

3. Đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu 42

3.1. Đối tượng nghiên cứu 42

3.2. Nội dung nghiên cứu 42

3.3. Phương pháp nghiên cứu 43

4. Kết quả và thảo luận 46

4.1. Diễn biến nhiệt độ, ẩm độ, THI môi trường và chuồng nuôi trong thời gian theo dõi 46

4.2. Diễn biến các chỉ tiêu sinh lý của bò sữa (F1, F2, HF) trong thời gian theo dõi 49

4.3. Ảnh hưởng của stress nhiệt đến các chỉ tiêu sinh lý của bò sữa 57

4.3.1. THI và nhiệt độ trực tràng 59

4.3.2. THI và nhịp tim 60

4.3.3. THI và nhịp thở 62

4.4. Ảnh hưởng của stress nhiệt đến lượng thức ăn thu nhận, lượng nước uống và năng suất sữa 64

4.4.1. Lượng thức ăn thu nhận và lượng nước uống 66

4.4.2. Ảnh hưởng của stress nhiệt đến năng suất sữa của bò HF, F1, F2 70

4.5. Biện pháp giảm stress nhiệt cho bò sữa 73

5. Kết luận và đề nghị 79

5.1. Kết luận 79

5.2. Đề nghị 80

Tài liệu tham khảo 81

Phụ lục 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY