Đề tài Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Một số giải pháp kiểm soát lạm phát để đảm bảo tăng trưởng trong thời gian sắp tới

MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ LẠM PHÁT VÀ 2

ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. 2

1- Nhận thức chung về lạm phát và các quan điểm về lạm phát: 2

a- Trường phái của Karl Marx: 2

b- Trường phái kinh tế học thị trường : 2

c. Phái tiền tệ. 3

d. Quan điểm của phái Keynes: 4

2. Các nguyên nhân của lạm phát: 5

a. Lạm phát cầu kéo: 5

b. Lạm phát chi phí đẩy: 7

c. Lạm phát do thâm hụt Ngân sách: 8

3. Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế. 8

PHẦN II. LẠM PHÁT VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG THỰC TIỄN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 11

1. Lạm phát và trăng trưởng kinh tế trong những năm qua. 11

2. Vấn đề mới nảy sinh: Giảm phát và ảnh hưởng của nó đối với tăng trưởng kinh tế: 12

a. Thực trạng vấn đề giảm phát: 12

b. Nguyên nhân giảm phát. 13

c. Các giải pháp “kích cầu” và hiệu quả áp dụng: 14

PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 17

I. Những giải pháp chung để kiểm soát lạm phát, ổn định tăng trưởng kinh tế trong những năm sắp tới: 17

1. Nhóm những giải pháp cấp bách: 17

a. Về tiền tệ tín dụng: 17

b. Về ngân sách Nhà nước. 17

2. Nhóm những giải pháp cơ bản và lâu dài có liên quan đến việc đổi mới các chính sách kinh tế và công tác điều hành phù hợp với cơ chế thị trường. 18

a. Về cơ chế chung của nền kinh tế: 18

b. Về doanh nghiệp nhà nước: 18

c. Về ngân sách nhà nước: 18

d. Việc chính sách tiền tệ và tín dụng: 18

e. Cơ chế xuất nhập khẩu và thuế quan: 19

II. Giải pháp khắc phục giảm lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời điểm hiện nay: 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY