Đề tài Ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán và các giải pháp khắc phục

MỤC LỤCTÓM TẮT ĐỀ TÀI 1Chương 1 – Các vấn đề lý luận chung 1PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 21. Đặt vấn đề 22. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2PHẦN 2 – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3Chương 1 – Các vấn đề lý luận chung 31.1.1 Khái niệm chứng khoán 31.1.2 Đặc điểm và vai trò của chứng khoán 31.1.3 Phân loại chứng khoán 31.2 Giới thiệu chung về Thị trường chứng khoán 31.2.1 Khái niệm và bản chất của Thị trường chứng khoán 31.2.2 Đặc điểm và vai trò của Thị trường chứng khoán 41.2.3 Phân loại Thị trường chứng khoán 41.3 Lạm phát và các nguyên nhân gây ra lạm phát 61.3.1 Khái niệm và bản chất của lạm phát 61.3.2 Phân loại lạm phát 61.3.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát 61.4 Các nhân tố của lạm phát ảnh hưởng tới Thị trường chứng khoán 71.4.1 Nhân tố giá cả 71.4.2. Nhân tố lãi suất 81.4.3 Các chính sách của nhà nước trong việc kiềm chế lạm phát 81.5 Các nhóm chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả của chứng khoán 101.5.1 Chỉ số thanh khoản 101.5.2 Chỉ số về khả năng tái tạo vốn 111.5.3 Chỉ số bảo chứng 121.5.4 Chỉ số về khả năng lợi nhuận và sử dụng tài sản 121.5.5 Đánh giá thu nhập 13Chương 2 – Tình hình thực tế của Thị trường chứng khoán và các cổ phiếu cụ thể trước và sau lạm phát 142.1 Tình hình Thị trường chứng khoán Việt Nam 142.1.1 Chỉ số chứng khoán trước lạm phát 142.1.2 Chỉ số chứng khoán trong giai đoạn lạm phát 162.2 Tình hình của một số cổ phiếu tiêu biểu được đề tài chọn trước và sau lạm phát 192.2.1 Công ty cổ phần cơ điện lạnh Reetech (REE) 192.2.2 Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định (BMC) 242.2.3 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank (STB) 282.2.4 Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT 322.2.5 Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM) 352.3 Nhận định về ảnh hưởng của lạm phát đối với các loại chứng khoán này 38Chương 3 – Các giải pháp can thiệp vào Thị trường chứng khoán trong giai đoạn kiềm chế lạm phát 393.1 Định hướng phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới 393.2 Hoạt động của Thị trường chứng khoán TP.HCM 393.3 Giải pháp phát triển Thị trường chứng khoán với vai trò quản lý của Nhà Nước: 413.4 Giải pháp cho các doanh nghiệp phát hành chứng khoán trong giai đoạn lạm phát: 423.5 Giải pháp cho các nhà đầu tư 43PHẦN 3 – KẾT LUẬN 46PHẦN 4 – TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1

Chương 1 – Các vấn đề lý luận chung 1

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2

1. Đặt vấn đề 2

2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

PHẦN 2 – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3

Chương 1 – Các vấn đề lý luận chung 3

1.1.1 Khái niệm chứng khoán 3

1.1.2 Đặc điểm và vai trò của chứng khoán 3

1.1.3 Phân loại chứng khoán 3

1.2 Giới thiệu chung về Thị trường chứng khoán 3

1.2.1 Khái niệm và bản chất của Thị trường chứng khoán 3

1.2.2 Đặc điểm và vai trò của Thị trường chứng khoán 4

1.2.3 Phân loại Thị trường chứng khoán 4

1.3 Lạm phát và các nguyên nhân gây ra lạm phát 6

1.3.1 Khái niệm và bản chất của lạm phát 6

1.3.2 Phân loại lạm phát 6

1.3.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát 6

1.4 Các nhân tố của lạm phát ảnh hưởng tới Thị trường chứng khoán 7

1.4.1 Nhân tố giá cả 7

1.4.2. Nhân tố lãi suất 8

1.4.3 Các chính sách của nhà nước trong việc kiềm chế lạm phát 8

1.5 Các nhóm chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả của chứng khoán 10

1.5.1 Chỉ số thanh khoản 10

1.5.2 Chỉ số về khả năng tái tạo vốn 11

1.5.3 Chỉ số bảo chứng 12

1.5.4 Chỉ số về khả năng lợi nhuận và sử dụng tài sản 12

1.5.5 Đánh giá thu nhập 13

Chương 2 – Tình hình thực tế của Thị trường chứng khoán và các cổ phiếu cụ thể trước và sau lạm phát 14

2.1 Tình hình Thị trường chứng khoán Việt Nam 14

2.1.1 Chỉ số chứng khoán trước lạm phát 14

2.1.2 Chỉ số chứng khoán trong giai đoạn lạm phát 16

2.2 Tình hình của một số cổ phiếu tiêu biểu được đề tài chọn trước và sau lạm phát 19

2.2.1 Công ty cổ phần cơ điện lạnh Reetech (REE) 19

2.2.2 Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định (BMC) 24

2.2.3 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank (STB) 28

2.2.4 Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT 32

2.2.5 Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM) 35

2.3 Nhận định về ảnh hưởng của lạm phát đối với các loại chứng khoán này 38

Chương 3 – Các giải pháp can thiệp vào Thị trường chứng khoán trong giai đoạn kiềm chế lạm phát 39

3.1 Định hướng phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới 39

3.2 Hoạt động của Thị trường chứng khoán TP.HCM 39

3.3 Giải pháp phát triển Thị trường chứng khoán với vai trò quản lý của Nhà Nước: 41

3.4 Giải pháp cho các doanh nghiệp phát hành chứng khoán trong giai đoạn lạm phát: 42

3.5 Giải pháp cho các nhà đầu tư 43

PHẦN 3 – KẾT LUẬN 46

PHẦN 4 – TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY