Đề tài Ảnh hưởng của cạnh tranh đến hoạt động Marketing sản phẩm Máy Tính ở công ty FPT

Cạnh tranh là điều kiện cho các doanh nghiệp tồn tại và phát triển.Ta biết rằng cạnh tranh là một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy hoạt động trong cơ chế thị trường doanh nghiệp phải chấp nhận nó, bên cạnh đó cạnh tranh là một cơ chế đào thải các doanh nghiệp thương mại kém hiệu quả nhưng đồng thời là môi trường cho những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Cạnh tranh không phải là huỷ diệt mà là sự thay thế, thay thế những doanh nghiệp sử dụng lãng phí những nguồn lực xã hội bằng các doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả hơn, thay thế sự đáp ứng nhu cầu xã hội không đầy đủ bắng sự đáp ứng ngày một tốt hơn. Cạnh tranh là một động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, nhưng không có nghĩa là dùng mọi thủ đoạn, mọi biên pháp mà cạnh tranh phải dựa trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh.

Cạnh tranh là điều kiện cho các doanh nghiệp tồn tại và phát triển.Ta biết rằng cạnh tranh là một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy hoạt động trong cơ chế thị trường doanh nghiệp phải chấp nhận nó, bên cạnh đó cạnh tranh là một cơ chế đào thải các doanh nghiệp thương mại kém hiệu quả nhưng đồng thời là môi trường cho những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Cạnh tranh không phải là huỷ diệt mà là sự thay thế, thay thế những doanh nghiệp sử dụng lãng phí những nguồn lực xã hội bằng các doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả hơn, thay thế sự đáp ứng nhu cầu xã hội không đầy đủ bắng sự đáp ứng ngày một tốt hơn. Cạnh tranh là một động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, nhưng không có nghĩa là dùng mọi thủ đoạn, mọi biên pháp mà cạnh tranh phải dựa trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY