Đề tài Ảnh hưởng các yếu tố kinh tế kỹ thuật đến việc tăng năng suất lao động tại công ty dệt Minh Khai, thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG 3

I. Một số khái niệ m 3

II. ý nghĩa của tăng năng xuất lao động và các chỉ tiêu tính năng xuất lao động 5

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng năng xuất lao động 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ KỸ thuật ĐẾN TĂNG NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY DỆT MINH KHAI 15

I. Một số đặc điểm của Công ty dệt Minh khai ảnh hướng đến năng xuất lao động 15

II. Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế kỹ thuật đến tăng năng xuất lao động tại Công t y dệt Minh khai 46

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY DỆT MINH KHAI 55

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY