Đề ôn tập bài 16 – Môn Lịch Sử 12

Câu 33: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11 – 1939) xác định mục tiêu của cách mạng là gì ?

A. Đánh đổ đế quốc giành độc lập. B. Đánh đổ đế quốc và tay sai.

C. Đánh đổ đế quốc. D. Đánh đổ tay sai đế quốc.

Câu 34: Hội nghị quan sự Bắc Kì (từ 15 đến ngày 20 – 4 – 1945) đã thông qua quyết định quan trọng nào ?

A. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

B. Thành lập đội Việt Nam tuyên Truyền giải phóng quân.

C. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc.

D. Thành lập lực lượng quân giải phóng Việt Nam.

Câu 35: Tháng 8 – 1945, điều kiện khách quan nào là thuận lợi cho Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa ?

A. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.

B. Phát xita Italia bị thất bại hoàn toàn ở châu Phi.

C. Phát xít Đức bị thất bại hoàn toàn ở châu Âu.

D. Phát xít Đức, Italia tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

Câu 36: Bản “Tuyên ngôn độc lập” (2 – 9 – 1945) ở Việt Nam đã tuyên bố thành lập Nhà nước nào ?

A. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.

B. Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

C. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY