Đề kiểm tra học kì II năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 11

Câu 6. Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lươṭ là trung điểm của SA và

SB. Măṭ phẳng nào sau đây song song vớ i măṭ phẳng ( ) OMN .

A. ( ). SBC B. ( ). ABCD C. ( ). SCD D. ( ). SAB

Câu 7. Dãy số nào sau đây không là cấp số cộng ?

A. u u n n n n : .   2 B. u u n n n : 4 3.   C. un: 3; 1;1;3;5.   D. un: 7;7;7;7;7.

Câu 8. Môṭ chất điểm chuyển đôṇ g có phương trình S S t t t t     ( ) 2 3 . 3 2 Trong đó t > 0, tính bằng giây

(s) và S tính bằng mét (m). Tính gia tốc của chuyển động khi t s  2 .

A. 12 / . m s2 B. 24 / . m s2 C. 18 / . m s2 D. 6 /

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY