Đề kiểm tra học kì II Hóa học 10 - Mã đề thi 102

Câu 3: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:

H2(K) + Cl2(K) 2HCl(K)

Cân bằng sẽ chuyển dịch về bên phải khi tăng

A. Nhiệt độ B. Áp suất C.Nồng độ khí H2 D.Nồng độ khí HCl

Câu 4: Nhóm đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

A. O3, S, Br2 C. Na, O2, S

B. Cl2, S, Br2 D. S, ¬F2, Cl2

Câu 5: Cho các axit sau axit mạnh nhất là?

A. HCl. B. HBr C. HI. D. HF.

Câu 6: Trong các phản ứng sau, phản ứng trong đó H2S là chất khử

A. H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl. B. H2S + 2KOH→ K2S + 2H2O.

C. H2S + NaOH→ NaHS + 2H2O. D. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY