Đề kiểm tra học kì II Hóa học 10 - Mã đề thi 101

Câu 5: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong axit H2SO4 là

A. +6. B. +8. C. +2. D. + 4.

Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất sau phản ứng là

A. 20,8 gam. B. 10,4 gam. C. 23 gam. D. 12,6 gam.

Câu 7: Cho các chất sau: KClO3, KMnO4, H2O, KNO3. Chất nào được dùng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ?

A. H2O B. KMnO4 C. KNO2 D. KCl.

Câu 8: Trong các phản ứng sau, phản ứng trong đó H2S không phải là chất khử

A. 2H2S + O2→ 2S + 2H2O. B. 2H2S + 3O2→ 2SO2 + 2H2O.

C. H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl. D. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O.

Câu 9: Cho 3,36 lít oxi (đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị II thu được 12,0 gam oxit. Công thức phân tử của oxit là

A. FeO. B. ZnO. C. CaO. D. MgO.

Câu 10: Cho các axit sau axit yếu là?

A. HCl. B. HI. C. HF. D. HBr

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY