Đề kiểm tra học kì I môn Sinh học 9 năm học: 2017 - 2018

Câu 5./ Một gen có chiều dài 5100 Ao , số chu kì vòng xoắn của gen là :

A.120 B. 150 C.300 D . 360

Câu 6./ Mục đích của phép lai phân tích là?

A. Phát hiện ra giống thuần chủng để làm giống B. Phát hiện ra giống không thuần chủng để loại bỏ

C. Xác định kiểu gen của kiểu hình trội D. Phát hiện ra thể đồng hợp trội, đồng hợp lặn

Câu 7./ Điều nào đúng khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng ?

A. Luôn giống nhau về giới tính B. Luôn khác nhau về giới tính

C. Có thể giống hoặc khác nhau về giới tính D. Ngoại hình luôn khác nhau

Câu 8./ Nguyên tắc bổ sung của ADN dẫn đến hệ quả :

A. A = G ; T = X B. A + T = G + X C. A = X ; T = G D. A + G = T + X

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY