Đề kiểm tra định kì lớp 12 môn: Vật lí

Câu 23: Bước sóng là

A. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng.

B. quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ sóng.

C. là khoảng cách giữa hai gợn sóng.

D. khoảng cách giữa hai điểm trên sóng dao động cùng pha với nhau.

Câu 24: Một chất điểm chuyển động tròn đều với tốc độ v0, hình chiếu của nó xuống đường kính nằm

ngang trong mặt phẳng quĩ đạo tại thời điểm bất kì có vận tốc v. Như vậy:

A. v  v0. B. v = v0. C. v  v0. D. v > v0.

Câu 25: ột vật m = 1 kg dao động điều hoà dưới tác dụng cuả lực = - 5cos10t (N). Tốc độ cuả vật

khi qua vị trí cân bằng là

A. 40 cm/s B. 50 cm/s C. 100 cm/s D. 12,5 cm/s

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY