Đề kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 8 - Trường THCS Nguyễn Huệ

Câu 6: Tên nào đúng ?

A. Lop 8a B. Lop8/a C. Lop8a D. 8ª

Câu 7: Kết quả in ra màn hình của câu lệnh Writeln(‘5+20 = ‘, 20+5); là:

a. 5+20=25 b. 5+20=20+5 c. 20+5=25 d. 25 = 25

Câu 8: Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào?

A. Khai báo B. Khai báo và thân

C. Tiêu đề, khai báo và thân D. Thân

Câu 9:

Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);

Readln (NS);

Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là:

a. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh”.

b. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS.

c. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS

d. Tất cả đều sai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY