Đề cương bài giảng hợp ngữ

Cờ điều khiển ( control flags)Có 3 cở điều khiển trong CPU , đó là :· Cờ hướng ( Direction Flag = DF)· Cờ bẫy ( Trap flag = TF)· Cờ ngắt ( Interrupt Flag = IF)Các cờ điều khiển được dùng để điều khiển hoạt động của CPUCờ hướng (DF) được dùng trong các lệnh xử lý chuỗi của CPU . Mục đích của DF là dùng để điều khiển hướng mà một chuỗi được xử lý . Trong các lệnh xử lý chuỗi hai thanh ghi DI và SI được dùng để địa chỉ bộ nhớ chứa chuỗi . Nếu DF=0 thì lệnh xử lý chuỗi sẽ tăng địa chỉ bộ nhớ sao cho chuỗi được xử lý từ trái sang phải Nếu DF=1 thì địa chỉ bộ nhớ sẽ được xử lý theo hướng từ phải sang trái .

Cờ điều khiển ( control flags)

Có 3 cở điều khiển trong CPU , đó là :

· Cờ hướng ( Direction Flag = DF)

· Cờ bẫy ( Trap flag = TF)

· Cờ ngắt ( Interrupt Flag = IF)

Các cờ điều khiển được dùng để điều khiển hoạt động của CPU

Cờ hướng (DF) được dùng trong các lệnh xử lý chuỗi

của CPU . Mục đích của DF là dùng để điều khiển hướng

mà một chuỗi được xử lý . Trong các lệnh xử lý chuỗi hai

thanh ghi DI và SI được dùng để địa chỉ bộ nhớ chứa

chuỗi . Nếu DF=0 thì lệnh xử lý chuỗi sẽ tăng địa chỉ bộ

nhớ sao cho chuỗi được xử lý từ trái sang phải Nếu DF=1

thì địa chỉ bộ nhớ sẽ được xử lý theo hướng từ phải sang trái .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY