Đề án Xây dựng trang Web quản lý số điện thoại cho công ty bưu điện

Phòng quản trị có tất cả là 5 nhân viên, hoạt động chính của phòng này đó là quản lý các hoạt động của nhân viên trong công ty, quản lý nguồn nhân lực trong công ty, ngoài ra phòng này còn có nhiệm vụ tuyển nhân viên cho công ty, nếu công ty có nhu cầu, và thêm vào đó thì phòng quản trị còn có nhiệm vụ giải quyết các chính sách của cán bộ công nhân viên đang còn lao động, cũng như các công nhân viên đã về hưu, thêm vào đó thì phòng quản trị còn phải có nhiệm vụ nữa đó là phòng phải nên các báo cáo về các phong trào của nhân viên, các thành tựu và hạn chế của cán bộ công nhân viên của công ty để báo cáo lên ban giám đốc để xét duyệt khen thưởng kỷ luật cán bộ công nhân viên.

Phòng quản trị có tất cả là 5 nhân viên, hoạt động chính của phòng này đó là quản lý các hoạt động của nhân viên trong công ty, quản lý nguồn nhân lực trong công ty, ngoài ra phòng này còn có nhiệm vụ tuyển nhân viên cho công ty, nếu công ty có nhu cầu, và thêm vào đó thì phòng quản trị còn có nhiệm vụ giải quyết các chính sách của cán bộ công nhân viên đang còn lao động, cũng như các công nhân viên đã về hưu, thêm vào đó thì phòng quản trị còn phải có nhiệm vụ nữa đó là phòng phải nên các báo cáo về các phong trào của nhân viên, các thành tựu và hạn chế của cán bộ công nhân viên của công ty để báo cáo lên ban giám đốc để xét duyệt khen thưởng kỷ luật cán bộ công nhân viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY