Đề án Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP giai đoạn (1995 – 2002) và dự báo cho năm 2004

Trang Mở đầu 1 Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về dãy số thời gian 3 1. Một số khái niệm về dãy số thời gian 3 1.1. Khái niệm về dãy số thời gian 3 1.2. Các thành phần dãy số thời gian 3 1.3. Phân loại dãy số thời gian 3 1.4. Các yêu cầu khi xây dựng dãy số thời gian 4 2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 4 2.1. Mức độ trung bình qua thời gian 4 2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 5 2.3. Tốc độ phát triển 6 2.4. Tốc độ tăng (giảm) 7 3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng 8 3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 9 3.2. Phương pháp số trung bình trượt (di động) 9 3.3. Phương pháp hồi quy theo thời gian 10 3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ 12 4. Phân tích các thành phần của các mức độ của dãy số thời gian 13 4.1. Phân tích các thành phần theo dạng cộng 13 4.2. Phân tích các thành phần theo dạng nhân 15 5. Ưu nhược điểm khi vận dụng dãy số theo thời gian để phân tích sự biến động của các hiện tượng 15 5.1. Ưu điểm 15 5.2. Nhược điểm 15 Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về khu vực dịch vụ của nước ta 16 1. Những vấn đề chung của khu vực dịch vụ 16 2. Thực trạng về khu vực dịch vụ của nước ta hiện nay 17 2.1. Khái quát chung 17  2.2. Tốc độ tăng trưởng giảm nhưng lao động trong khu vực dịch vụ tăng mạnh 17 2.3. Hoạt động xuất khẩu các loại dịch vụ ở nước ta 20 3. Những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ Việt Nam 23 3.1. Những thuận lợi và cơ hội phát triển 23 3.2. Những khó khăn và thách thức chủ yếu 23 Chương 3: Vận dụng dãy số thời gian trong phân tích biến động của tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP giai đoạn 1995 - 2002 và dự đoán năm 2004 25 1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 25 1.1. Mức trung bình qua thời gian 25 1.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 25 1.3. Tốc độ phát triển 26 1.4. Tốc độ tăng (giảm) 26 1.5. Giá trị tuyệt đố 1% tăng (giảm) từng kỳ 27 2. Xu hướng biến động của tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP 28 2.1. Mô hình tuyến tính 29 2.2. Mô hình Parabol 30 2.3. Mô hình hàm mũ 30 2.4. Lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhất 31 3. Dự đoán tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP năm 2004 bằng một số phương pháp dự đoán giản đơn 32 3.1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình 32 3.2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình 32 3.3. Dự đoán dựa vào hàm xu thế 33 3.4. Lựa chọn mô hình dự đoán tốt nhất 33 Kết luận 35

Trang

Mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về dãy số thời gian 3

1. Một số khái niệm về dãy số thời gian 3

1.1. Khái niệm về dãy số thời gian 3

1.2. Các thành phần dãy số thời gian 3

1.3. Phân loại dãy số thời gian 3

1.4. Các yêu cầu khi xây dựng dãy số thời gian 4

2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 4

2.1. Mức độ trung bình qua thời gian 4

2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 5

2.3. Tốc độ phát triển 6

2.4. Tốc độ tăng (giảm) 7

3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng 8

3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 9

3.2. Phương pháp số trung bình trượt (di động) 9

3.3. Phương pháp hồi quy theo thời gian 10

3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ 12

4. Phân tích các thành phần của các mức độ của dãy số thời gian 13

4.1. Phân tích các thành phần theo dạng cộng 13

4.2. Phân tích các thành phần theo dạng nhân 15

5. Ưu nhược điểm khi vận dụng dãy số theo thời gian để phân tích sự biến động của các hiện tượng 15

5.1. Ưu điểm 15

5.2. Nhược điểm 15

Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về khu vực dịch vụ của nước ta 16

1. Những vấn đề chung của khu vực dịch vụ 16

2. Thực trạng về khu vực dịch vụ của nước ta hiện nay 17

2.1. Khái quát chung 17

2.2. Tốc độ tăng trưởng giảm nhưng lao động trong khu vực dịch vụ tăng mạnh 17

2.3. Hoạt động xuất khẩu các loại dịch vụ ở nước ta 20

3. Những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ Việt Nam 23

3.1. Những thuận lợi và cơ hội phát triển 23

3.2. Những khó khăn và thách thức chủ yếu 23

Chương 3: Vận dụng dãy số thời gian trong phân tích biến động của tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP giai đoạn 1995 - 2002 và dự đoán năm 2004 25

1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 25

1.1. Mức trung bình qua thời gian 25

1.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 25

1.3. Tốc độ phát triển 26

1.4. Tốc độ tăng (giảm) 26

1.5. Giá trị tuyệt đố 1% tăng (giảm) từng kỳ 27

2. Xu hướng biến động của tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP 28

2.1. Mô hình tuyến tính 29

2.2. Mô hình Parabol 30

2.3. Mô hình hàm mũ 30

2.4. Lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhất 31

3. Dự đoán tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP năm 2004 bằng một số phương pháp dự đoán giản đơn 32

3.1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình 32

3.2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình 32

3.3. Dự đoán dựa vào hàm xu thế 33

3.4. Lựa chọn mô hình dự đoán tốt nhất 33

Kết luận 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY