Đề án Vấn đề khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp

Mục lục

Lời nói đầu 1

Phần I: Những lí luận cơ bản về Khấu hao Tài sản cố định 2

I. Khái quát chung về Khấu hao Tài sản cố định hữu hình . 2

1.Khái niệm, đặc điểm Tài sản cố định hữu hình 2

1.1 Khái niệm Tài sản cố định hữu hình . 2

1.2.Ðặc điểm tài sản cố định . 2

2.Sự cần thiết phải trích khấu hao và các khái niệm liên quan . 2

2.1.Sự cần thiết phải tính khấu hao . 2

2.2. Các khái niệm liên quan đến khấu hao TSCĐ . 3

2.3. Phân biệt hao mòn với khấu hao . 4

II.Ý nghĩa của việc trích khấu hao . 4

Phần II: Chuẩn mực kế toán Việt Nam về khấu hao TSCĐ và việc áp dụng Chuẩn mực này vào công tác hạch toán kế toán . 6

I. Qui định về trích khấu hao tài sản cố định hữu hình . 6

II. Phương pháp trích khấu hao TSCĐ hữu hình 9

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng . 9

1.1. Nội dung của phương pháp . 9

1.2. Ưu và nhược điểm . 10

1.3. Ví dụ . 11

2. Phương pháp khấu hao theo khối lượng, số lượng sản phẩm 12

2.1. Nội dung của phương pháp 12

2.2. Ưu và nhược điểm . 13

2.3. Ví dụ . 13

3. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh . 14

3.1. Nội dung của phương pháp 14

3.2. Ưu và nhược điểm 16

3.3. Ví dụ . 17

III.Chi phí khấu hao tài sản cố định là chi phí hợp lí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp . 19

IV.Phương pháp hạch toán khấu hao 22

1. Tài khoản sử dụng . 22

2. Phương pháp hạch toán . 22

Phần III: Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị về khấu hao TSCĐ hữu hình

1. Khấu hao TSCĐ hữu hình hiện nay so với các nước 27

2. Nhận xét . 27

3. Kiến nghị . 30

Phần kết luận . 37

Tài liệu tham khảo . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY