Đề án Ý tưởng kinh doanh thành lập công ty chuyên phân phối hoa tươi cho các cửa hàng bán hoa trên thị trường Hà Nội

MỤC LỤCTỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC KINH DOANH 21. XÁC ĐỊNH NHU CẦU 22. MỤC ĐÍCH VÀ Ý TƯỞNG 23. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 44. SẢN PHẨM DỊCH VỤ 55. HÌNH THỨC PHÁP LÝ 56. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 5CÁC PHƯƠNG ÁN MARKETING 71. MÔ TẢ NGÀNH 72. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 73. ĐẶC TRƯNG CỦA THỊ TRƯỜNG MỤC TIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 84. HỖN HỢP MARKETING 94.1. Chiến lược về sản phẩm và các dịch vụ đi kèm 94.1.1. Nguồn cung cấp 94.1.2. Biện pháp tiêu thụ sản phẩm 104.2. Chiến lược về giá 114.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định giá 114.2.2. Xác định giá ban đầu 124.3. Chiến lược quảng cáo 14ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN 15

MỤC LỤC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC KINH DOANH 2

1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU 2

2. MỤC ĐÍCH VÀ Ý TƯỞNG 2

3. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 4

4. SẢN PHẨM DỊCH VỤ 5

5. HÌNH THỨC PHÁP LÝ 5

6. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 5

CÁC PHƯƠNG ÁN MARKETING 7

1. MÔ TẢ NGÀNH 7

2. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 7

3. ĐẶC TRƯNG CỦA THỊ TRƯỜNG MỤC TIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 8

4. HỖN HỢP MARKETING 9

4.1. Chiến lược về sản phẩm và các dịch vụ đi kèm 9

4.1.1. Nguồn cung cấp 9

4.1.2. Biện pháp tiêu thụ sản phẩm 10

4.2. Chiến lược về giá 11

4.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định giá 11

4.2.2. Xác định giá ban đầu 12

4.3. Chiến lược quảng cáo 14

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY