Đề án Tổ chức và quản lý các kênh Marketing của công ty may Thăng Long trên thị trường Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ÁO SƠ MI NAM. 3

I. Lý luận chung về kênh phân phối trong doanh nghiệp. 3

1. Bản chất của kênh phân phối( kênh Marketing). 3

1.1 Khái niệm 3

1.2 Vai trò của kênh phân phối 4

1.3 Chức năng của kênh phân phối 5

1.4 Cấu trúc kênh phân phối : 6

1.5- Các thành viên của kênh: 6

1.6- Sự hoạt động của các kênh Marketing: 8

2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến kênh Marketing: 9

2.1. Các yếu tố thuộc về môi trường: 9

2.2. Kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh: 10

2.3. Nhu cầu của khách hàng: 10

3. Tổ chức kênh Marketing ; 11

4. Quản lý kênh Marketing 11

II. Thị trường áo sơ mi nam Hà Nội. 12

1. Thị trường áo sơ mi nam ở Hà Nội. 12

2. Sự cần thiết của các kênh phân phối trong việc tiêu thụ sản phẩm đối với ngành may mặc . 15

CHƯƠNG II: CÔNG TY MAY THĂNG LONG - THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI 18

I . Tổng quan về công ty may Thăng Long : 18

1. Khái quát chung: 18

1.1. Lịch sử hình thành : 18

1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty 19

1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 20

1.4 Diện tích sử dụng nhà xưởng, đất đai 23

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 23

2. Môi trường hoạt động kinh doanh . 24

2.1Môi trường kinh doanh bên trong . 24

2.2. Môi trường kinh doanh bên ngoài . 26

3. Chiến lược kinh doanh của công ty . 26

4 . Một số kết quả kinh doanh của công ty may Thăng Long trong những năm gần đây 27

II . Hoạt động phân phối sản phẩm của công ty may Thăng Long trên thị trường Hà Nội. 30

1 . Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may Thăng Long 30

2 . Chính sách phân phối của công ty đối thị trường Hà Nội 32

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC KÊNH MARKETING ĐỐI VỚI ÁO SƠ MI NAM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 35

I - Tổ chức các kênh 35

II quản lý các kênh marketing 36

1. Chọn các thành viên kênh: 36

2. Chính sách đối với các thành viên kênh : 37

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY