Đề án Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam

Mục lục

Mở đầu

Phần I: Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm

1 Sản phẩm

1.1 Khái niệm

1.2 Các thuộc tính sản phẩm

2 Chất lượng sản phẩm

2.1 Các quan niệm về chất lượng sản phẩm

2.2 Vai trò của chất lượng sản phẩm

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

2.3.1 Những nhân tố bên ngoài Doanh nghiệp

2.3.2 Những nhân tố bên trong Doanh nghiệp

3 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm

3.1 Đứng trên góc độ người tiêu dung

3.2 Đứng trên góc độ nhà sản xuất

Phần II : Thực trạng chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam

1 Đặc điểm các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam

2 Chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Việt Nam

2.1 Những quy định chung về chất lượng thuỷ sản

2.2 Thực trạng chất lượng thuỷ sản của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam hiện nay

2.2.1 Nguồn nguyên liệu cho chế biến thuỷ sản

2.2.2 Các cơ sở vật chất kỹ thuật của công nghiệp chế biến thuỷ sản

2.3 Thành tựu

2.4 Những tồn tại về chất lượng sản phẩm thuỷ sản ở Việt Nam

3 Đánh giá chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Việt Nam

Phần III : Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam.

1 Đối với Doanh nghiệp

2 Kiến nghị với nhà nước

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY